Cevat Rıfat Atilhan

Asker, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
04 Şubat, 1967
-
Eğitim
Harp Okulu

Asker, yazar, siyasetçi (D. 1892, İstanbul - Ö. 4 Şubat 1967). Bosna-Hersek beylerinden Hurşit Paşa’nın torunu, Şam Mutasarrıfı Hasan Rıfat Paşa’nın oğludur. Çocukluğunun ilk yıllarını Şam’da geçirdikten sonra İstanbul’a gelerek Fatih İlkokulu’nda öğrenim gördü. Kuleli Askerî Lisesi ve Harp Okulu mezunu. Teğmen olarak katıldığı Balkan Savaşı’nda (1912) yaralanarak esir düştü. Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin cephesinde, Millî Mücadele’de Zonguldak Bartın-Ereğli bölgesinde milis kuvvetleri komutanı olarak savaştı. Gösterdiği askerî başarılardan dolayı kendisine on dokuz madalya verildi.

Atilhan, ordudan ayrıldıktan sonra basın hayatına girdi. Aralarında Bugün ve Sebilür-reşad’ın bulunduğu çok sayıda gazete ve dergide binlerce makale yayımladı. Millî Mücadele yılları, Türk ve dünya politikası, dinî konular, masonluk, Yahudilik ve Siyonizm üzerine araştırmalar yaptı ve bunların çoğunu kitap halinde yayımladı. Millî Kalkınma Partisi ve İslâm Demokrat Partisinin kurucularındandır.

“12 bin kişilik kuvvetiyle Fransızların Ankara’ya karşı ilerleyişlerini 15.10.1920 ve 12.01.1921 tarihli çarpışmalarda durdurmuş ve bu hizmetlerinden dolayı 10.08.1336 tarihinde 4. Fırka vasıtasıyla gelen emirle TBMM’nce milis generalliği rütbesi verilmiştir. Daha sonra bu birlikler düzenli ordu birlikleri olarak 1. ve 2. İnönü savaşlarında kullanılmıştır.” (Daniş Esendal).

“Cevat Rıfat Atilhan’ın sivil hayatı vefatına kadar yine mücadele içerisinde geçmiştir. Cephede gayet maharetle kullandığı kılıcını sivil hayatında bırakarak kalemine sarılıyor ve onu da maharetle kullanmasını gayet güzel başarıyor.“ (Attilâ İlhan)

BAŞLICA ESERLERİ:

Bir Facianın İçyüzü (1929), Sina Cephesinde Yahudi Casuslar (1933), Yahudi Casusu Suzi Liberman (1935), Masonluk Nedir (1935), Musa Dağı (1937), Filistin Cephesinde Yahudi Casuslar – Suriye’nin Mataharisi Simi Simon (1947), Türkoğlu Düşmanını Tanı (1951), Gizli Devletler ve Fesat Programı (1955), Dünya Nazarında Yahudilik ve Masonluk (1955), Tarihin Önünde ve İlmin Işığında 31 Mart Faciası (1956), Medeniyetin Batışı (1963), İstiklal Harbinde Sarıklı Kahramanlar (1967), Bütün Açıklığı ile İnönü Savaşları ve Hakiki Kahramanlar (1968), Menemen Hadisesinin İçyüzü (1968), Tarihte ve Günümüzde Masonluk (1969), İğneli Fıçı (1973), Dünya İstilacıları (1973), Çağ Açan Hükümdar Fatih, Küfrün Karşısında Müslümanlık, Dünya İhtilalcileri ve İsrail, Siyonizm ve Protokolleri, Farmasonlar İslâmiyeti ve Türklüğü Yıkmak İçin Nasıl Çalıştılar, Suzi Liberman’ın Hatıra Defteri, Farmasonluk İnsanlığın Kanseri, Türk İşte Düşmanın, İslâm ve Ben-i İsrail, Yahudiler Dünyayı Nasıl İstila Ediyorlar?, Tarih Boyunca İslâm Hakimiyeti ve Uğradığı Suikastler.

KAYNAKÇA: Büyük Larousse (c.2, s. 979, 1986), Volkan Duman / Vefatının 33. Yıldönümünde Unutulmuş Bir Kalem Cevat Rıfat Atilhan (Muhalif gazetesi; Ankara, Şubat 2000), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Celil Bozkurt / Demokratik Hayatta Siyasal İslâm’ın Doğuşu İslâm Demokrat Partisi (2020).

DEMOKRATİK HAYATTA SİYASAL İSLÂM’IN DOĞUŞU İSLÂM DEMOKRAT PARTİSİ

Cevat Rifat Atilhan tarafından kurulan İslam Demokrat Partisi, Türkiye’de demokratik hayatta kurulan ilk İslamcı partidir. Parti; İslamcı söylemine paralel olarak sergilediği antisemit tutum ile Siyonizm ve Masonluk aleyhtarlığıyla dikkati çekmiştir. İslam adına agresif ve polemikçi bir söylemle siyaset yapan parti, laik ve liberal kesimde olduğu gibi muhafazakar kesimde de tepkiyle karşılanmıştır. İslam Demokrat Partisi, kuruluşundan yaklaşık 14 ay sonra “irticai” faaliyetleri nedeniyle mahkeme tarafından kapatılmıştır. Parti, kısa süren yaşamına karşın Türk siyasetini derinden etkilemiş, özellikle siyasal İslamcı Milli Görüş Hareketi’ne kaynaklık etmiştir. Milli Görüş’te egemen olan antisemit temalar, Siyonizm ve Masonluk aleyhtarlığı İslam Demokrat Partisi’nden tevarüs etmiştir. Ayrıca Necmettin Erbakan’ın kurguladığı “Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler” projesi, Cevat Rifat Atilhan’ın “Birleşmiş İslam Milletleri” adıyla idealize ettiği programdan mülhemdir.

 

İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALAR

 

ÖNSÖZ

 

İSLÂM DEMOKRAT PARTİSİ KURUCUSU CEVAT RİFAT ATİLHAN KİMDİR?

 

GİRİŞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM İSLÂM DEMOKRAT PARTİSİ'NİN KURULUŞU VE TEPKİLER

 

Partinin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Partinin Programı ve Savunduğu Görüşler

Partinin Kamuoyunda Yarattığı Tepkiler

Liberal Basının Tepkisi

Muhafazakâr Kesimin Tepkisi

Yahudi Basının Tepkisi

 

İKİNCİ BÖLÜM DEMOKRAT PARTİSİ'NİN MA HKEME SÜRECİ

 

Parti Hakkında Soruşturma Açılması ve Partinin Kapatılması

Kapatma Kararına İtiraz ve Kararın Kaldırılması

Savcılığın İtirazı

Yargı Süreci

Ehli Vukufa Havale

Ehli Vukuf Raporu

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İSLÂM DEMOKRAT PARTİSİ'NİN KAPATILMASI VE BUNA TEPKİLER

 

Partinin Kapatılması

Kapatma Kararına Tepkiler

Malatya Olayı

Demokrat Parti Hükümeti'nin İslâm Demokrat Partisi'ne Bakışı

İslâm Demokrat Partisi'nin Türk Siyasetine Etkisi

SONUÇ

 

EKLER

 

FOTOĞRAFLAR

 

KAYNAKÇA

 

DİZİN

 

 

Celil Bozkurt / Demokratik Hayatta Siyasal İslâm’ın Doğuşu İslâm Demokrat Partisi (2020).

Yazar: Celil BOZKURT

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör