Mehmed Kabuli Pşa

Senatör, Osmanlı Devlet Adamı, Vezir, Diplomat

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Maarif-i Adliye

Osmanlı dönemi devlet adamı, vezir, nazır, diplomat, senatör (D. 1812, İstanbul – Ö. 1877, İstanbul). Büyük Fuat Paşa’nın bacanağıdır. Sultan Abdülaziz döneminde elçilikler ve nazırlıklarda bulunmuş vezirlerdendir. Babıali Kâtiplerinden Emin Kabuli Efendi’nin oğludur. Mekteb-i Maarif-i Adliye’de okumuş, Divan ve Tercüme Kalemlerine devam etmiş, Berlin ve Londra Elçilik Kâtipliklerinde bulunduktan sonra 1851’de Atina Elçisi, bir yıl sonra Tahriratı Hariciye Kâtibi, 1859’da Hariciye Müsteşarı olmuş, Âli Paşa ile Girit’e gitmişti. 1867’de Ticaret Nazırı, 1873’te Viyana Elçisi, bir yıl sonra Şehremini, ondan sonra tekrar Ticaret Nazırı olmuştu. 1875’te Petersburg Elçisi oldu. 1876’da ilk açılan Ayan Meclisine Aza tayin edildi. Yaşadığı dönemde bilgili, temiz huylu bir zat olarak tanınmıştır. İbrahim Alaeddin Gövsa, güçlü bazı şiirleri olduğunu söylemiştir.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör