İbrahim Sabri Çıtak

Kaymakam, Genel Müdür, Müsteşar, Vali, Yönetici

Ölüm
-
-

Yönetici, bürokrat, kaymakam, vali, genel müdür, müsteşar (D. 1879, Şumnu / Bulgaristan – Ö. ?). 1903’te Edirne Vilayeti maiyet memurluğu ile devlet hizmetine girdi. Sırasıyla Sultanyeri, Tergovişte, Dimetoka, Keşan, Tavas, Bergama, Salihli, Edirne merkez, Lüleburgaz Kaymakamlıklarında, Üçüncü Sınıf Mülkiye Müfettişliği'nde, İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi Muavinliği'nde, Sıhhat ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti İskan Müdürlüğü'nde mübadele, İmar ve İskan Vekaleti Müfettişliği'nde, Tekirdağ Valiliği'nde, Mülkiye Müfettişliklerinde, Teftiş Heyeti Reisliği'nde, Dahiliye Vekaleti Müsteşarlık Vekaleti'nde, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü vekaletinde, Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığı'nda bulundu.

İbrahim Sabri Çıtak, Matbuat Umum Müdürlük vekaleti, Vekalet Müsteşarı iken ve Vedad Tör’ün istifası üzerine 12 Kasım 1937 ile 29 Kasım 1937 tarihleri arasındadır. Sabri Çıtak, Müsteşarlıktan sonra Maraş ve Aydın Valiliklerinde bulundu. Eylül 1947’de emekli oldu..

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör