Ali Akyıldız (Tarihçi)

Tarih Araştırmacısı

Doğum
01 Aralık, 1963
Eğitim
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü
Burç

Tarih araştırmacısı. 1 Aralık 1963, Şimşirli köyü / İkizdere / Rize doğumlu. İlkokul ve ortaokulu köyünde okudu. Rize Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü bitirdikten sonra 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Bölümüne girdi. İki sene sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaparak 1985’te buradan mezun oldu. “İzmir-Aydın Demiryolu” konulu teziyle yüksek lisansını (1987), “Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform (1836-1856)” konulu teziyle de doktorasını (1992) MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. 1987-89 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1988’de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakınçağ Tarihi alanında araştırma görevlisi oldu. 1995 tarihinde doçent, 2001’de profesör oldu.

1995’te İngiltere ve İskoçya’da araştırma ve incelemeler yaptı. Aynı yıl Türk Tarih Kurumunun düzenlediği eser yarışmasında Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform isimli kitabıyla teşvik ödülünü aldı. 1997 yılından itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezinin çıkardığı İslâm Ansiklopedisi’nin Türk Tarihi ve Medeniyeti kurulunda müellif-redaktör olarak görev yaptı. Temmuz-Ağustos 2000 tarihlerinde London School of Economics and Political Sciences ve School of Oriental and African Studies’de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Eylül 2001’de “Islamic Area Studies” projesi çerçevesinde Tokyo Üniversitesinde bir süre ders verdi. 2002 yılında Avrupa Bankacılık Tarihi Birliği (EABH), Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırmaları Merkezi ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfının ortaklaşa düzenlediği uluslararası Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışmasında Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kâğıt Para - Maliye ve Toplum kitabıyla eser dalında birinci oldu.

Yakınçağ ve Osmanlı Tarihi alanında makaleleri Osmanlı Araştırmaları, Tarih ve Toplum, İ.Ü. Tarih Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Hürriyet, Cumhuriyet Kitap, Active (dergisinin özel eki), Toplumsal Tarih, Yeni Toplum, İslâm Araştırmaları Dergisi, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi gibi dergi ve gazeteler ile armağan, seminer, sempozyum ortak kitaplarında yayımlandı. Sempozyum, panel ve kongrelerde birçok tebliğ sundu, konferanslar verdi. Çok sayıda dergi, gazete, radyo ve televizyon röportajına katıldı. 1996‘da TRT‘nin hazırladığı her biri otuzar dakikalık dört bölümden oluşan “Paranın Hikâyesi” adlı yerli belgeselin bilim danışmanlığını yaptı. Osmanlı Hariciye Nezareti Belgeleri Işığında Arap Dünyası (Zekeriya Kurşun ile), Doğumlarından Ölümlerine Kadar Osmanlı Padişah Kızlarının Hayatı, Osmanlı Devletinde Ulaşım Sisteminin Modernleştirilmesi ve İlk Demiryolları, Namık Kemal’in Yayımlanmamış Mektupları (Azmi Özcan ile) gibi projelerin çalışmalarını yürüttü.

Ali Akyıldız İçin Ne Dediler?

“Ali Akyıldız‘ın Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Topkapı Sarayı Arşivleri ve Dolmabahçe Sarayı Arşivi‘nde yaptığı çalışmaların sonucunda ortaya çıkan Refia Sultan, saray kadınlarının pek bilinmeyen yaşantılarını ilk elden aktarmakla kalmıyor, dönemin âdet, alışkanlık ve sosyal yaşamdaki değişimlerini de gözler önüne seriyor.” (Neriman Aydın, Refia Sultan için)

ESERLERİ:

Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform (1993), Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (1996), Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan (1998), Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri (Türkçe – İngilizce, 2001), Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kâğıt Para - Maliye ve Toplum (2003), Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme (2004).

KAYNAKÇA: “Kâğıt Para, Osmanlı‘da Büyük Ekonomik Krize Neden Oldu” (İktisat gazetesi, röportaj: Aydın Demirer, 8.1.1996), “Banknotun Osmanlı Serüveni” (Power Ekonomi dergisi, Temmuz 1996, sayı: 8), “Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızının Hazin Hayat Hikâyesi: Refia Sultan” (Cumhuriyet Kitap, röportaj: Fatoş Yılmaz, sayı 441, 30.7.1998), “Sarayın Mücadeleci Sultanı” (Yeni Yüzyıl, röportaj: Aslı Kayabal, 2.8.1998), Neriman Aydın (Virgül, sayı: 10, Temmuz-Ağustos 1998), “Önce Saray Batılılaştı” (Yeni Şafak, röportaj: Abdullah Muradoğlu, 11.8.1998), “Batılılaşma Döneminde Osmanlı Saray Kadınları” (Dergâh, röportaj: Mustafa Kutlu, sayı: 105, Kasım 1998), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör