Abdülkadir İnan

Türkolog, Öğretim Üyesi

Doğum
29 Kasım, 1889
Ölüm
01 Ekim, 1976
Eğitim
Madrasah Muslim School
Burç
Diğer İsimler
Fethilkadir Mustafaoğlu Suleymanov (asıl adı), A. Başkurt, A. Cılkıbay, F. Süleyman, Abdülkadir Cılkıbay, Türkistanlı, Türkmen, Abdülkadir, İdiloğlu, Feth...

Philologist (b. 1889, Başkurdistan Ekaterinburg / Çigay / Russia - d. 1976, Ankara). He completed his primary education in Çigay, his secondary and higher education at the Resuliyye School in Troysk. When the independence efforts of the Turks in Russia failed, Abdülkadir İnan, who also had a Madrasah Muslim School education, came to İstanbul through Iran and Europe in 1925. He was appointed as an assistant to the Institute of Research on Turkology. 

In 1935, by the order of Atatürk, he was given the rank of professor at the Faculty of Language, History and Geography. In 1961, he was elected to the Department of Religious Affairs Consultation Committee. His articles were published in the Türk Kültürü review. He supported the famous “Sun Language Theory”. He did work on Kutadgu Bilig (The Knowledge of Happiness) and Divan-ı Lugati’t-Türk (Turkish Dictionary of Collected Poems).

WORKS:

PLAY: Salavat Batur (Hero Prayers, written 1919, not published).

STUDY-RESEARCH: Birinci İlmî Seyahata Dair Rapor (Report on the First Scientific Journey, 1930), Türkoloji Ders Hülasaları (Turkology Class Summaries, 1936), Güneş Dil Teorisi Üzerine Ders Notları, Türkoloji II (Lecture Notes on the theory of the Sun Language, Turkology II, 1936), Türkoloji Ansiklopedisi Üzerine Bir Kalem Deneyi (One Pen Experiment on the Turkology Encyclopedia, with M. Şakir Ülkütaşır, 1938), Tarihte ve Bugün Şamanizm (Shamanism in History and Today, 1954), Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Tercümeleri Üzerinde Bir İnceleme (A Research on the Turkish Translations of the Koran, 1961), Hurafeler ve Menşeleri (Myths and their Origins, 1962), Makaleler ve İncelemeler (Articles and Research, his biography appears at the beginning, by the historian Hikmet Tanyu, 1968), Manas Destanı (The Manas Epic Poem, 1972), Eski Türk Dini Tarihi (History of the Old Turkish Religion, 1975).

His translations were also published.

REFERENCE: Başqort Poeziyahı Aniologiyahı (Ufa, 2000), Saadet Çağatay /"önsöz" (Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, 1968), Abdülkadir İnan / Fünfzig Jahre Wissenschaftlichen Wirkens (Central Asiatic Journal, vol. 5, nu. 2, s. 151-162, 1959), F. A. Tansel / Abdülkadir İnan (Kubbealtı Akademi mecmuası, Ocak 1977), M. Şakir Ülkütaşır / Abdülkadir İnan (TFA Yıllığı, 1977), Naile Binark / Profesör Abdülkadir İnan (Kazan Mecmuası, s. 4, Haziran 1971), Türkiye'de Kim Kimdir (s. 356, 1961-1962), TA (c. 20, s. 120-121), TDEA (c. 4, s. 384-386), TDVİA (c. 22, s. 261-262), Hikmet Tanyu / Abdülkadir İnan'ın Hayatı (Türk Tarih Kurumu Üyeleri, s. 667-684), " Prof. Abdülkadir İnan" (Türk Kültürü, c. 15, s. 169, 1976), TYA (s. 502), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör