Özer Ozankaya

Sosyolog, Yazar

Doğum
28 Ekim, 1937
Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Burç

Toplum bilimci, yazar. 28 Ekim 1937 tarihinde Kulp / Diyarbakır’da doğdu. Öğretmen Hayri Ozankaya’nın oğludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF, 1959)’ni bitirdi. Aynı yıl bitirdiği fakülteye sosyoloji asistanı olarak girdi. 1964’te ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde “Türk ve Japon Çağdaşlaşma Deneyimlerinin Karşılaştırılması” konulu teziyle yüksek lisansını, 1966’da SBF “Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Yönelimleri” (1966) konulu teziyle de doktorasını tamamladı. “Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür” (1971) adlı çalışmasıyla doçent ve “Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği” (1978) çalışmasıyla da profesör oldu. 1990 yılında kendi isteği ile kadrolu öğretim üyeliğinden ayrıldı. Şu anda Orta-Doğu Teknik ve Bilkent Üniversitelerinde öğretim çalışmalarını sürdürüyor.

Atatürkçü Düşünce Derneğinin kurucu üyelerinden olup, 4. Genel Başkanlığını ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmış olan, Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi'nin kurucu üyesi ve Gen. Bşk. Yrd. olan Prof. Ozankaya, “Toplumbilim” adlı eserile Türk Dil Kurumu 1976 Bilim Dili Ödülünü aldı. Türk Sosyal Bilimler Derneği, Türk Sosyoloji Derneği, Mülkiyeliler Birliği, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının üyesidir. Telif eserlerinin yanında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Osmanlıcadan birçok temel yapıtı da dilimize çevirerek yayınladı.  “Cumhuriyet Çınarı”, TRT Genel Müdürlüğünce aynı adla yirmi bölümlük bir belgesel filme dönüştürülerek bütün TRT kanallarında birçok kez gösterildi.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Lübnan’ da İdarî Reform (1962), Fransa’da İktisadî Gelişmeye Engel Olan Sebepler (1963), Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Yönelimleri (1966), Sosyoloji (2 cilt, 1970), Marx’ın Toplum Kavramı (1971), Köyde Toplumsal Yapı ve Siyasal Kültür (1971), Toplumbilime Giriş (1975), Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği (1978), Sosyoloji Terimleri Sözlüğü (2. Bas. 1980, son basımlar “Toplumbilim Terimleri Sözlüğü” adıyla yapıldı), Atatürk ve Laiklik, Türk Demokrasi Devriminin Temeli (2 Bas. 1983), Toplumbilim (9. Bas. 1996), Türkiye’de Laiklik (6. Bas., 1996), Cumhuriyet Çınarı (1996), Cumhuriyet ya da Demokrasi (2002).

ÇEVİRİ-SADELEŞTİRME: Ekonomik Yaşamın Temel Sorunları (1991) - Pazar Ekonomisi Masalı ve Gerçekler (3. bas. 2002) (John Kenneth Galbrait’ten), Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık (E.H. Casr J. Fontana’dan, 1992), Kadınlarımız (1993) - Türk Devrimi (2002) (Celal Nuri’den), Söylev (2001), Türkleştirme (Tekin Alp’ten), Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi (George Sabine’den), İntihar (Emile Durkheim’den, 2002).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. VI, 1969), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997), Özer Ozankaya / Cumhuriyet Çınarı (1996), Alev Coşkun / Atatürk Devrimlerinin Temeli Laiklik (Cumhuriyet Kitap, 27.7.2000), Abdullah Tekin / Türkiye’de Laiklik (Cumhuriyet Kitap, 1.6.2000), İhsan Işık / TEKAA (2006) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör