Hamid Hasancan

İktisatçı, Eğitimci

Doğum
00 Nisan, 1870
Ölüm
28 Kasım, 1943
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Burç

İktisatçı, eğitimci (D. Nisan 1870, İstanbul – Ö. 28 Kasım 1943, İstanbul). Yavuz Sultan Selim’in Hekimbaşısı Hasan Can ve Hoca Sadedin Efendi’nin torunlarından. Soğukçeşme Askerî Rüştiyesinde orta, Mülkiye Mektebinin idadî kısmında lise öğrenimi gördü. 1889’da Mülkiyenin yüksek kısmını bitirdi. İstanbul, Selânik, Bursa, Edirne liselerinde Genel Tarih, Hendese, Türkçe, Fizik-Kimya, Fen Bilgisi, Cebir, İlm-i Mevalid, Coğrafya öğretmenliği yaptı. 1906’da İstanbul’a döndü. Maarif Nezaretinde (Millî Eğitim Bakanlığı) İlköğretim Genel Müdürlüğü, daha sonra Rüştiye Mektepleri (Ortaöğretim) Genel Müdürlüğü yaptı. 1910’da İstanbul Hukuk Mektebinde Genel İktisat profesörlüğüne getirildi. Hilâl-i Ahmer Cemiyetini (Kızılay Kurumu) B. Ömer Akalın, Âkil Muhtar Özden, Adnan Adıvar gibi ilim adamlarıyla birlikte işler hâle getirdi. Mütareke ve Kurtuluş Savaşı boyunca İstanbul’da bu kurumun fahrî muhasebeciliğini ve ikinci başkanlığını yaptı. TBMM Hükümetinin İstanbul temsilciliğini üstlendi. Lozan Konferansına malî müşavir olarak katıldı; bir süre sonra bu görevden affedildi. 1926’da gittiği Fransa’da 1929’a kadar orada kaldı. 1930’da yeni kurulan Umumî Murakabe Heyeti üyeliğine getirildi.

ESERLERİ:

TELİF: Nasihat (1905), Çocuk Kıraat Kitabı (2 kitap, 1905, 1911).

ÇEVİRİ: İlm-i İktisat (3 cilt, Ch. Gide’den, 1914).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör