Hikmet Yavuz Ercan

Tarihçi

Doğum
28 Haziran, 1940
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Burç

Tarihçi. 28 Haziran 1940, Malatya doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu. Doktorasını 1972’de aynı yerde tamamladı. 1979 yılında doçent, 1988’de profesör oldu. Çalışmalarını aynı eğitim kurumunda öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Makalelerini, Tarih Araştırmaları Dergisi, Dış Politika Dergisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 100. Yıl Armağanı, Revue des Etudes Sud-est Europeennes, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Birinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Osmanlı Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ottoman Studies), Belleten, Birinci Osmanlı Sempozyumu Bildirileri, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile İlişkileri Sempozyumu Bildirileri, Uluslararası Terörizm ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri, Turkish Review, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Image of Tukey, Revue Internationale d’Histoire Militaire, Urbanism in Islam, OTAM dergilerinde yayımladı. Büyük Kültür Ansiklopedisi için madde yazdı. Bibliyografya dergisine kitap tanıtımları yazdı. Osmanlı İmparatorluğu’nda Bulgarlar ve Voynuklar ile 1986 Türkiye Millî Kültür Vakfı ödülü kazandı. Türk Tarih Kurumu, Türk Askeri Tarih Komisyonu, UNESCO Türkiye Millî Komitesi üyesidir. 

ESERLERİ:

Osmanlılarda Töre ve Törenler (Esad Efendi, Teşrifat-ı Kadime, 1979), Osmanlı İmparatorluğu’nda Bulgarlar ve Voynuklar (1986), The Nineteenth Century Balkanic Church (On Dokuzuncu Yüzyılda Balkanlarda Kilise) (1987), Kudüs Ermeni Patrikhanesi (1988), The Armenians Unmusked (Ermenilerin Maskesi Düşüyor) (1993), Ermeniler ve İran (1994), Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler-Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumları (2001), Osmanlı İmparatorluğu’nda Bazı Sorunlar ve Günümüze Yansımaları (2002).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör