Sadık Sarısaman

Tarih Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
01 Ocak, 1961
Eğitim
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Burç

Tarih araştırmacısı. 1 Ocak 1961, Kabaklar köyü / Uşak doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Uşak’ta tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1982) mezunu. 1985-88 yılları arasında Horasan Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yaptı. 1988’de Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsüne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı enstitüde 1990 yılında, “Birinci Dönem TBMM’de Kütahya Mebusu Besim Atalay Bey’in Faaliyetleri” adlı tezi ile yüksek lisansını, 1995’te “Golç Paşa ve XIII. Kolordu Harekatı Dönemleri’nde Osmanlı-İran İlişkileri” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Aynı yıl KTÜ Giresun Eğitim Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı, 1999’da Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçti. 1999’da doçent oldu.

Makalelerini, 1994 yılından itiba-ren Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Toplumsal Tarih dergilerinde yayımladı.

ESERLERİ:

Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cephelerinde Beyannamelerle Psikolojik Harp (Ankara, 1999), Cumhuriyetin İlk Yıllarında [1923-1930] Giresun’da Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayat (1999).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör