Osman Sadık Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm

18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir Valilerinden (D. ? - Ö. 1774, Manisa).Osman Sadık Paşa, Azmzade Esat Paşa’nın kölesiydi, kendisini yetiştirerek kethüdası ((kâhya) oldu. Azmzadelerden bir hanımla evlenmiş olup Mehmet Paşa, Derviş Pasa ve Hasan Paşa’nın babasıdır. Sonra Hama ve Humus Mütesellimi (vali vekili) oldu. Ocak 1759 yılında mirimiran (sivil paşa) rütbesiyle Cerde Basbuğu ve Trablusşam Valisi oldu. Aynı yılın içinde kendisine vezirlik sanı verilip (28 Nisan 1759) ve Diyarbekir Valisi olduysa da hareket etmeden önce Trablusşam’da bırakıldı. Kasım 1760’da hac emiri ve Şam valisi oldu. Eylül-Ekim 1771’de Konya valisi olarak atandı, ardından Manisa’da ikamete memur edildi ve 1774 yılında orada öldü. Tedbirli devlet görevlisiydi.

KAYNAK:  Mehmed Süreyya / Sicil-i Osmanî (C. III, s. 432/33, 1996). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör