Muammer Ferdî

Devlet Adamı, Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu)

Şair, devlet adamı (D. 1891, İstanbul – Ö. 1915). Beşiktaş İptidaî (ilkokul) ve Rüştiye (ortaokul) mekteplerinde okudu. Mekteb-i Mülkiyeyi (Siyasal Bilgiler) bitirdi. Özel hocalardan Arapça ve Farsça okudu. Harbiye Nezaretinde (Savunma Bakanlığı) memurluk yaptı. Görev başında vurularak öldürüldü.

ESERLERİ:

Şebâb-ı Nûrânî, Şebâb-ı Zulmânî.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör