Osman Nuri Peremeci

Tarih Yazarı, Hattat, Eğitimci

Doğum
Ölüm
Eğitim
Şumnu Rüştiyesi

Tarih yazarı, hattat, eğitimci ( D. 1874, Bulgaristan – Ö. 1950, Edirne). İlköğrenimini Şumnu’da tanınmış hattat Hacı Abdurrahman Hilmi Efendi’nin mektebinde bitirdi. Ortaöğrenimini Şumnu Rüştiyesinde (ortaokul) tamamladı. Farsça, Arapça dilleri ile birlikte hat sanatından da talik, ayan, kufi, sülüs gibi yazı çeşitlerinde söz sahibi olarak Bulgaristan’da öğretmenlik yaptı. Ayrıca; Varna, Osmanpazarı, Eskicuma, Pravadi, Niğbolu, Rusçuk, Tırnova’da, Edirne’nin Subaşı köyünde öğretmenlik yaptıktan sonra, 1938’de lise bitirme sınavlarına girerek ortaokullarda yardımcı öğretmenlik hakkı kazandı. Türkçe, tarih, coğrafya ve yurt bilgisi dersleri verdi. Yaşamı boyunca kırk üç risale ve kitap yazdı. Makaleleri; Vatan, Tercüman, Meşveret, Mizan, Milli Gazete, Köypostası, Altıok, Damla, Resimli Ay, Şark, Tasvir gazete ve dergilerinde yayımlandı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Tuna Boyu Tarihi, Atalar Sözleri, Edirne Tarihi (1939), Malumat-ı Medeniye, Çocuklarımıza Din Dersleri (V.Cilt), Umumi Tarih (I.-VII cilt), Bulgaristan Coğrafyası, Din ve Millet Şuuru.

KAYNAK: Özlem Ağırgan / Dünden Bugüne Edirne İsimler Sözlüğü (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör