Osman Nuri Paşa

Vali, Divan Şairi

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Nuri

19. Yüzyıl divan şairi ve valilerinden (D. 1803’te Diyarbekir - Ö. 1856). Diyarbekir eşrafından Şeyhzâde İbrahim Hafid Paşa’nın oğludur. Nuri mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra ülkemizin farklı yerlerinde hizmetlerde bulundu. 1830'da Bağdat'a gitti. Vali Ali Rıza Paşa, zekâsını ve bilgisini takdir ettiğinden onu maiyetine aldı. Uzun müddet Bağdat ve havalisinde bulundu. Paşa'nın Şam vilayeti valiliğine görevlendirilmesi üzerine Diyarbekir 'e döndü. Sonra İstanbul'a gitti. 1848'de Urfa mutasarrıflığına, 1850’de Kars sancağı kay­makamlığına ve daha sonra da Muş ve Mardin mutasarrıflıklarına tayin edildi. Bu son memuriyetinden ayrılarak memleketi olan Diyarbekir'e gelip yerleşti. 1856’da vefat etti. Mezarı, Fatih Paşa Camiinin bitişiğindeki kabristanda, babasının yanında bulunmaktadır. Osman Nuri Paşa'nın mürettep divânı vardır. Yazmadır. Bu yazmanın bir nüshası İstanbul'da Millet Kütüphanesindedir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 321-326), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör