Osman Nuri Efendi

Eğitimci, Tarihçi

Ölüm
-

Eğitimci, tarihçi (D. 1874, Şumnu / Bulgaristan - Ö. 1945). Özel bir eğitim görerek yetişti. Öğretmenlik ehliyetini Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı)’nde özel bir sınavdan geçerek aldıktan sonra Osmanlı hükümeti tarafından önce Varma Rüştiyesi (ortaokul) öğretmenliğine atandı. Sonraki yıllarda Bulgaristan’ın çeşitli yerlerinde görev yaptı. Lise bitirme sınavını 1937 yılında altmış üç yaşında iken verdi. Bulgaristan Türklerinin kültür bakımından yükselmesi için yaptığı çalışmalarla tanındı. İlköğretimin gelişmesi için çaba gösterdi. 1906’da Bulgaristan Türk Muallimler Birliğini kurdu. Daha sonra görevi Edirne’ye ilkokul öğretmeni olarak nakledildi. Eğitim alanında otuz yedi eseri olup yirmi yedi tanesi basılmıştır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Umumi Tarih (3 cilt), Vatan Coğrafyası, Tuna Boyu Tarihi, Atalar Sözleri, Edirne Tarihi, Malumatı Medeniye (öğretmenler için), Pedagoji, Eğitim Tarihi.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör