Mualla Selçuk

İlahiyatçı

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İlahiyatçı. 1956, Mardin doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1980) mezunu. Doktorasını 1989 yılında Ankara Üniversitesinde “Çocuğun Eğitiminde Dinî Motifler / Okul Öncesi ve Okul Çağı” konulu tezle tamamladı. 1992 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent, 1999 yılında profesör oldu. Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü (1998-2003), Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği (2001), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi dekanlığı (2002) görevlerinde bulundu. Çalışmalarını Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Din öğretiminde program geliştirme, din öğretiminde yeni yaklaşımlar, din öğretiminde yeni kuramlar, dinî kavramlar ve öğrenme ortamları konularında dersler verdi. Dinsel gelişim ve kavram öğretimi, din eğitimi ve barış eğitimi, din öğretiminde öğretmen yetiştirme modelleri üzerine çalıştı. Makalelerini, 1998 yılından itibaren İslâmi Araştırmalar, İslâmiyat, Din Eğitimi Araştırmaları, AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımladı. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğü ve British Journal of Religious Education Editörler Kurulu üyeliği yaptı.

Ankara Üniversitesi KASAUM (Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurul Üyesi (1996-99), UNESCO Millî Komisyonu Eğitim Komitesi üyesi (1996-98), WCRP-PESC (World Conference on Religion and Peace- Peace Education Standing Comission) Danışma Kurulu Üyesi (1999), ISREV (International Seminar on Religious Education and Values, 1999), EAWRE (European Association For World Religions in Education, 2003), UNESCO Uygarlıklar Arası Diyalog İhtisas Komitesi üyesi (2003) oldu. Ulusal ve uluslararsı sempozyumlara katılarak bildiriler sundu ve konferanslar verdi.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Çocuğun Eğitiminde Dînî Motifler (1991), Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri (Beyza Bilgin ile, 1997), Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler / Dinî Danışmanlık ve rehberlik (Erdoğan Fırat, Haluk Yüksel ile, 1999).

ORTAK KİTAP: The Use of Metaphorical Language In Islamic Education (Faith And Fiction. Peter Lang, 1998), İslâm’ın Işığında Kadın (1998), Din Öğretiminde Yeni Modeller / Problem Çözücü Model (1999), Gençlik Çağı ve İnanç Olgusu / İnanç ve Davranış Bütünlüğü Açısından Bir Deneme (2000).

HAKKINDA: İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör