Molla Ahmed

İslam Bilgini, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Ölüm
10 Haziran, 1930
Diğer İsimler
Beysanzâde

İslam bilgini, edebiyat araştırmacısı (D. 1869, Eğil / Diyarbakır - 10 Haziran 1930, Diyarbakır). Araştırmacı-yazar Şevket Beysanoğlu'nun babasıdır. Öğrenimine Eğil Medresesinde başladı. Diyarbakır’a gelerek dönemin tanınmış hocalarından özel derslerle Arapça ve Farsça öğrendi. Özellikle, mensubu bulunduğu Hanefi mezhebi üzerindeki dinî bilgisinin derinliği ile tanındığı için “Molla” lâkabı ile anıldı. Hayatı boyunca hiçbir memurluk yapmadı, geçimini ticaret yaparak sağladı.

Geriye bıraktığı iki önemli eserden Tezkire-i Meşayih-i Âmid’de Diyarbakır ve çevresinde yetişip eser vermiş şeyhlerin hayat ve eserlerini tanıtmakta; Mir’at-ı Hayatım adlı kitabında ise anılarıyla iç içe olarak Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemindeki Diyarbakır’ın durumunu, buralarda meydana gelen olayları anlatmaktadır. Her iki eserin yazma nüshaları, merhum Şevket Beysanoğlu’nun özel kitaplığında idi.

ESERLERİ:

BİYOGRAFİ: Tezkire-i Mesayih-i Âmid.

ANI: Mir’at-ı Hayatım.

ÇEVİRİ: Gülistan.

KAYNAKÇA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 1997, s. 233), İhsan Işık / TEKAA (2006), İhsan Işık / TEKAA (2006) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör