Osman Hilmi

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm

Şair, yazar. (D. 1871, Kırşehir – Ö. 1896, İstanbul). Kırşehir Mevlevîhanesi şeyhi Hasan Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Kırşehir’de yaptıktan sonra Kırşehir Rüştiyesi Müdürü Dağıstanlı Mehmed Ali Efendi gibi özel hocalardan Arapça ve Farsça dersleri aldı. Kendi gayretleriyle Fransızca öğrendi. Çalışma hayatına Kırşehir’de Nâfia (Bayındırlık) Komisyonunda başladı. 1891 tarihinde Ziraat Bankası Kırşehir Şubesine tayin edildi. Bu bankanın Çorum Şubesi müdür yardımcısı iken 1893’te istifa etti. 1894’de İstanbul’a gitti ve burada Bâbıâli Hulefâlığına atandı.

Bu görevi sürdürürken yazı hayatına da atıldı ve başta Servet-i Fünûn olmak üzere dönemin gazete ve dergilerinde şiirleri ve yazıları yayınlanmaya başladı. İstanbul’da yakalandığı tifo hastalığı sebebiyle çok genç yaşta öldü.

ESERLERİ:

ŞİİR: Nakşü’l-Midâd (1896).

ROMAN: Nâliş-i Sevdâ (1896).

BASILMAMIŞ ESERLERİ: Hârika, Nakşü’l-Midâd’ın ikinci cüzü, İlk Seferim, Şanlı İstikbal, Baht-ı Nâ-baht.

KAYNAK: Cevat Hakkı Tarım / Kırşehir Tarihi (1938), Cevat Hakkı Tarım / Kırşehir Tarihinde Mevlâna ve Mevlevîler (1961), İsmail Kasap / Kırşehirli Şair ve Romancı Osman Hilmi’nin Nakşü’l-Midâd ve Nâliş-i Sevdâ Adlı İki Eseri (2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör