Osman Gülmen

Anı Yazarı, Yazar

Doğum
15 Eylül, 1926
Burç
Diğer İsimler
Osman Hüseyin Gülmen

Anı yazarı. 15 Eylül 1926, Bulgaristan / Tırnova / Elena /Ankköy (Srednoselko) doğumlu. Tam adı Osman Hüseyin Gülmen’dir. Doğduğu köyün halkı genellikle çiftçilik, hayvancılık ve ormancılıkla geçimini sağlar. Türkler buraya, futuhat (fetihler) yıllarında Anadolu’dan gelmişlerdi. Kendisi, soyunun yedinci ku­şaktan Hasan Paşa’ya kadar dayandığını söyler. Hasan Pa­şa, askerlik nedeniyle Bolu köylerinden kopup buraya gelmiş, Kısa Ahmet Dede­’nin torunu Emine Hanım ile evlenip burada kalmıştı. Paşa rutbesi askeri değil, sivildi. 

Osman, ilkokulu kendi köyünde, ortaokulu Osmanpazarı’nda bitirdi. 1944-45 ders yılında Şumnu Nüvvab İmam-Hatip Okulu’na kaydını yaptırdı. O sıralar Bulgaristan Türkleri “ilerici-gerici” olarak iki gruba ayrılmışlardı. Osman Hüseyin de gençlik örgütü adına konferanslar vermeye başladı. Komünizmin, dini “insanları zehirleyen bir afyon” olarak tanımlamasını kafası almıyordu. Milli duygularının uyandırdığı tepkiler sonucunda kimi küçük ve önemsiz etkinliklerde bulunanlar tutuklanarak mahkemelik oldular. Osman da cezaevine düştü. Mahkeme sonunda müebbet hapse mahkum edildi.Temyiz mahkemesinde cezası on beş yıla indirildi.

Türk azınlığı tarafından memnuniyetsizlik dalgası gittikçe şiddetlendi ve 1950 yılında büyük göç başladı. 1951 yılında Osman, Burgaz cezaevine nakledildi. Sonra Pazarcık ve Sofya hapisanelerinde yattı. 5 Kasım 1955 tarihinde Plevne Cezaevi’nden serbest bırakıldı ve köyüne döndü. Yurtdışına, yani Türkiye’ye gitmek istedi, izin ala­madı. Yaşamına yön vermek için bir yıl sonra evlendi. Tarım işle­rinde çalıştı, ormanda odun kesti, fabrikada çalıştı. Yarım kalan öğrenimini dışarıdan ta­mamladı, öğretmen oldu, 1969 yılı sonundaki göç dalgasında Türkiye’ye gel­di. Burdur’un Tefenni ilçeside oturmaktadır. “Bir Bulgaristan Türkünün Anıları ve Düşünceleri” (Antalya 1999) yayımlandı.

KAYNAK: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (3. Kitap, 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör