Osman Faiz

Asker, Şair

Doğum
00 Mayıs, 1873
-
Ölüm
-
-
Eğitim
Harbiye Mektebi (Kara Harp Okulu)
Burç

Asker, şair (D. Mayıs 1873 – Ö. ?). Bursa Askerî Rüştiyesinde orta, Askerî İdadîde lise öğrenimi gördü. 1891’de Harbiye Mektebini (Harp Okulu) bitirdi. Çeşitli askerî görevlerde bulunarak 1916’da emekliye ayrıldı. Nilüfer, Malûmat, Hazine-i Fünûn gibi yayın organlarında şiirleri yayımlandı. Bazı şiirlerini Beytü’l-Hazen adlı kitabında bir araya getirdi.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör