Osman Fahri

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Darülfünun (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü)

Şair ve yazar (D. 1890, İstanbul? - Ö. 1920?, İstanbul). Şair Cenap Şahabettin ve şair Ali Nusret’in anne bir, baba ayrı kardeşidir. Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Şubesi mezunu. Yakın arkadaşı Mithat Sadullah (Sander) ile birlikte Mekteplilere Arkadaş (1910, 14 sayı) adlı bir çocuk dergisi çıkardı. Bir süre Aydın’da çalıştı (1912). Mithat Sadullah’ın o zamanki eşi şair Şükufe Nihal (Başar) ile bir aşk yaşadı. Bu aşk yüzünden tayinini istediği Harput’ta münzevi bir hayat sürdü. Bir bunalım anında başına bir kurşun sıkarak intihar etmek istedi. Tedavisi için götürüldüğü İstanbul Fransız La Paix Hastanesinde dört ay yattıktan sonra öldü.

Yazı ve şiirleri Terbiye ve Oyun, Türk Kadını, Talebe Defteri, Sırat-ı Mustakîm, İçtihat gibi dergilerde yayımlandı. Aşk, doğa, ölüm konularını işlediği şiirlerini Mersiyeler (1913) adlı kitabında topladı.

KAYNAK: Zeynep Kerman / Osman Fahri - Hayatı, Şiirleri (1988), Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 2, 2001), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör