İsmail Doğan

Dil Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
05 Ocak, 1962
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili Bölümü
Burç

Dil ve edebiyat araştırmacısı. 5 Ocak 1962, Kırşehir doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili Bölümü (1980-84) mezunu. Lisans bitirme tezi “Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkoloji’yle İlgili Makaleler Bibliyografyası”dır. 1984 yılından itibaren iki yıl kadar Samsun Havza Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1987’de “Divan- Türk-i Zafer; Transkripsiyon- Dil İncelemesi- Sözlük” konulu yüksek lisans teziyle Türk dili bilim uzmanı unvanını aldı. 1987 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktorasını “Türkiye’deki Karaçay-Malkar Türkçe’si: Giriş-İnceleme-Metin” konulu teziyle 1993’te aynı yerde tamamladı. 1991-93 yılları arasında “Yaşayan Türk Lehçeleri” alanında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere yaklaşık iki yıl Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonuna bağlı başta Kuzey Kafkasya olmak üzere çeşitli özerk cumhuriyetlerde bulundu. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Nasrettin Tusi Üniversitesinde Türkiye Türkçesi, Türk edebiyatı ve Türkiye tarihi dersleri verdi.

1994 yılında Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kuzey-Batı Kıpçak Grubu Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı, bölüm başkanı olarak görev aldı. 1995 yılında geçiş yaptığı Kars Kafkas Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı öğretim üyeliğinin yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığı ve Tarih Bölümü başkanlığı görevlerini üstlendi. 1997 tarihinde KTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığına getirildi. Bu üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi olarak çalıştı.

Makaleleri 1987 yılından itibaren Türk Kültürü, Tarla, Millî Folklor, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Yeni Türkiye Dergisi, Yunus Dergisi, İlk Damla dergileri ile Büyük Anadolu Gazetesi, Karar Gazetesi (Malatya), Zaman, Karaçay-Çerkesk SSR, Karaçeyevo, Ortadoğu gazetelerinde yayımlandı. Ayrıca çeşitli bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu, çeşitli şehirlerde konferanslar verdi.

ESERLERİ:

Yabancı Ülkelerde Yayımlanmış Türkolojiyle İlgili Makaleler Bib-liyografyası (1990), Mülteci Kamp-larından  Karaçay-Malkar Türkçesi  Mektuplar (1992), Türkiye’deki Karaçay Malkar Türkçesi: Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük (1993), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (1997), Divan-ı Türki (Azerbaycan Türkçesi ile, 1998, Bakü), Kuzey Kafkasya’ da Göktürk (Runik) İşaretli Yazılar – Anıtla -, Ağabeydteler  (2000).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör