Carullah Veliyyüddîn

Mutasavvıf, İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Yenişehirli Fenârî

İslâm bilgini, sûfî (D. ?, Yenişehir / Bursa - Ö. 1738, İstanbul). “Yenişehirli Fenârî” namıyla da tanındı. Mekke’ye yerleştiği için “Cârullah” namıyla anıldı. Orada Nakşibendî şeyhlerinden Yekdest-i Mekkî’ye intisap etti. Kabri Fatih’te Karakolhâne arkasında yaptırdığı medrese ve kütüphane avlusundadır.

ESERLERİ:

Hadîs-i Kudsîler, el-Furkân, Şerhu Çağminî Hâşiyesi, Kavl-i Ahmed Hâşiyesi, Hüseyniye Hâşiyesi, Tasdîkat Hâşiyesi, Âdâb-ı Mîrî Hâşiyesi, Fezâil-i Cihâd, Âdâb-ı Birgivî Şerhi.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör