Norşinli Şeyh Muhammed Ziyaedddin Efendi

Mutasavvıf, İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
00 Şubat, 1925

Mutasavvıf, İslâm bilgini (D. 1856, Üsb köyü / İsbayerd nahiyesi / Hizan / Norşin / Bitlis – Ö. Şubat 1925, Norşin). Nakşibendî-Halidî Meşâyihinin ünlülerinden Şeyh Abdurrahman et-Tahî’nin   soyundandır. Öğrenimini babasının ve diğer bazı ünlü ulemânın yanında yaptı. Aynı zamanda Nakşi-Halidi usulü üzerine tarikat terbiyesi aldı. Daha sonra babası Bitlis’in Norşin nahiyesine gidince orada yaşamaya başladı. Babasının h. 1304 tarihinde ölümünden sonra tasavvuf eğitimini babasının Halifesi Şeyh Fethullah el-Werkanesî’nin yanında tamamlayarak hilâfet (yeterlilik) aldı. Nakşibendîliğin Halidîyye şubesini bu bölgede en fazla yayanlardan oldu. Bu yüzden, çevresinde ve bölgede “Hazret” lakabıyla tanındı. Birinci Dünya Savaşı başladığında gönüllü birlikler oluşturarak savaşa katıldı. Bu savaşta kendisi sol kolunu kaybetti, Muhammed Said ve Muhammed Eşref adlı iki kardeşi de şehit düştü. Savaşın ardından Sultan V. Mehmed Reşad tarafından kendisine beratla (11 Ramazan 1334 tarihli) birlikte Gümüş Liyakat Muharebe Madalyası ve bir protez kol verildi. Daha önce de yine Sultan Reşad tarafından kendisine Mecidi Nişanının Beşinci Rütbesi (13 Cemaziye’l-Ahire 1332 tarihli) bir beratla verilmişti. Mustafa Kemal Atatürk tarafından da 13 Ağustos 1335 (1919) tarihinde kendisine Erzurum’dan bir mektup gönderilmişti (Nutuk, Vesika 52). Bu mektupta Mustafa Kemal Paşa, Şeyh Ziyaeddin Efendi’den Müdafaa-yı Hukuk cemiyetleri için destek istemiş; ancak, Şeyh Ziyaeddin Efendi, bilinmeyen bir nedenle destek vermeyi reddetmişti.

Şeyh Ziyaeddin Efendi, sağlığında birçok kimseye medrese ve tarikat icazeti vermişti. Halifeleri (vekil) arasında; Zokaydlı Şeyh Mahmud, Karaköylü Şeyh Mahmud, Ohinli Şeyh Alaaddin (ölümü1949), Şeyh Ahmed el-Haznevi (ölümü 1950), Hezanlı Şeyh Selim Efendi gibi Nakşibendî-Halidî tarikatının ünlü şeyhleri vardı. Ayrıca, Şeyh Ziyaeddin Efendi’nin yüz on üç mektuptan oluşan basılı Mektubat adlı bir eseri vardır. Bu eserdeki mektuplar arasında, kendi müridi ve Bediüzzaman Said Nursî’nin ağabeyi Molla Abdullah’a gönderilmiş mektuplar bulunmaktadır. Mektubat, eski Kozluk Müftüsü Molla Hasip Seven tarafından Türkçeye çevrildi ve 1977’de İstanbul’da basıldı. Ayrıca, Bitlisli Molla Hüseyin Efendi’ye verdiği bir icâzetnâme, İstanbul Müftülüğünde bulunan Şeyhülislâmlık arşivindedir. Şeyh Muahmmed Ziyaeddin’den Bediüzzaman’ın çeşitli risalelerinde söz edilmektedir. Ölünce, Norşin’de babasının yanında toprağa verilmiştir.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör