Noman Çelebi Cihan

Yazar, Şair

Doğum
-
Ölüm
23 Şubat, 1918
-

Şair, yazar (D. 1885, Büyüksonak köyü / Or kasabası – Ö. 23 Şubat 1918). İlköğrenimin Kırım’da yaptıktan sonra İstanbul’da medrese ve lise öğrenimini tamamladı. 1908-09 yıllarında faaliyet gösteren ve Kırım Tatar Türklerinin milliyetçi bir teşkilatı olan gizli Vatan Cemiyetinin ilk lideridir. Aynı zamanda İstanbul Hukuk Fakültesine devam etti. 1912’de önce Kırım’a, sonra Petersburg’a gitti, orada Psikonevroloji Enstitüsünde okudu. 1916’da as­kerlik meselesinden dolayı tevkif edilip hapse atıldı. 1917 yılının Nisan ayında cephede iken Akmescit’te toplanan Kırım Müslümanları Merkezî İcra Komitesinin başkanlığına ve Kırım Müftülüğüne seçildi. Seçimle gelen ilk müftüdür. Başkanı bulunduğu Kırım Müslümanları Merkezî İcra Komitesi ve Kırım Müftülüğü vasıtasıyla birkaç ay içinde Kırım Ta­tarlarının Kırım’da hakim unsur olarak ortaya çıkmasında önemli rol oynadı. Kırım Tatar Millî Parlamentosu olan kurultayın 9 Aralık 1917’deki açılışı da onun tarafından ya­pıldı. 26 Aralık 1917’de kurulan ve Kırım Tatar istiklâlini ilân eden ilk Kırım Tatar Hükümetinin başbakanlığına getirilmiştir. En büyük Kırım Tatar şairlerinden olan Çelebi Cihan şiirlerini Kırım Türkçesiyle, makalelerini ise Türkiye Türkçesiyle yazdı. Kırım Tatar Millî Marşı “Ant Etkenmen”, onun tarafından yazıldı. 1918 yılının Ocak ayında tutuklandı ve kurşuna dizilerek Akyar’da denize atıldı.

KAYNAK: Ertuğrul Yaman / Türkiye’deki Türk Dünyası (A.K. Bolaç – A. Esatoğlu ile, 1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör