İsmail Beliğ

Edebiyat Tarihçisi, Divan Şairi, Şair

Doğum
Ölüm
-

Divan şairi, edebiyat tarihçisi (D. 1668, Bursa – Ö. 1730). Öğrenimini Bursa’da yaptı. Bir süre imamlık görevinde bulundu. Kısa bir süre Tokat’ta naip (kadı vekili) olarak çalıştı. Emir Sultan imaretinde görev aldı. Son olarak Harameyn Evkafı Mahkemesi kâtipliğini yürüttü. Emekliye ayrıldıktan sonra kendisini kitap yazmaya verdi.

ESERLERİ:

Nuhbetü’l-Âsâr li Zeyli Zübdetü’l-Eş’âr, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdîredân (1888), Seb’a-i Seyyâre, Gül-i Sadberk, Şehrengîz-i Bursa, Genc-i Sâyegân, Sergüzeştnâme.

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. I, 1982).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör