İsmail Aka

Tarih Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
25 Ekim, 1942
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Burç

Tarih araştırmacısı. 25 Ekim 1942, Selçuk / İzmir doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF (1965) mezunu. 1966’da Ortaçağ Tarihi anabilim dalına asistan olarak girdi. Farsça bilgisini artırmak ve incelemelerde bulunmak üzere 1968-69 yıllarında İran hükümetinin bursunu kazanarak İran’a gitti. Döndükten sonra 1971 yılında hazırladığı “Timur’un Ölümünden Sonra Hakimiyet Mücadeleleri ve Şahruh’un Saltanatı Ele Geçirmesi (1405-1411)” teziyle doktorasını tamamladı. 1974 yılında DAAD bursu ile Almanya-Blaubeuren’de dil kursuna devam etti. 1975-76 öğretim yılında da Avusturya hükümetinin bursunu kazanarak Viyana’da dokuz ay süreyle Milli Kütüphanedeki yazmalar üzerinde ve Orientalistik Enstitüsünde çalışmalarda bulundu. 1978 yılında, “Mirza Şahruh Zamanında Timurlu İmparatorluğu (1411-1447)” teziyle Doçent oldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde profesör oldu.

DTCF Tarih Bölümü başkan yardımcılığı (1984-86), Tarih Bölümü başkanlığı (1986), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm başkanlığı (1987 - 88), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü, 1985-88 yıllarında Kültür Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu üyeliği, 1987-1996 yıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) başkanlığı görevlerinde bulundu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca, Selçuklu Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Societas Ironologia Europaea, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu üyesidir.

Makaleleri Türk Kültürü, İÜ Tarih Enstitüsü Dergisi, Belleten, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, Tarih İncelemeleri Dergisi, Tarih İncelemeleri Dergisi, Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Felsefe Hukuk Dergisi gibi dergiler ile Nihal Atsız ve Nejdet Sançar Armağanı gibi farklı armağan kitaplar ve sempozyum derlemelerinde yayımlandı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ve Türk Ansiklopedisine birçok madde hazırladı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Tacüs Selmani Tarihname (1988; Z. Buniyatur tarafından Rusça‘ya çevrilip yayımlandı, Baku 1991), Uluğ Bey ve Zamanı (1990), Timur ve Devleti (1991; Thir Kahhar tarafından Özbek Türkçesine çevrilip yayımlandı, 1996), Mirza Şahruh ve Zamanı 1405-1447 (1994), Timurlular (1995), İran’da Türkmen Hakimiyeti (2001).

ÇEVİRİ: Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler (W. Barthold’tan, Kâzım Yaşar Kopraman ile, 1975), Türk Medeniyeti Tarihi (Ziya Gökalp’ten, Kâzım Yaşar Kopraman ile, 1976), İstiklâl Harbi Başında Millî Mücadele (Ahmed Türk’ten, Vehbi Günay ve Cahit Telci ile, 1993), Uluğ Beg ve Zamanı (W. Barthold’tan, 1997), Tarihnâme (Tacü’s-Selmanî’den, 1988), İstanbul‘dan Asya-yı Vustâ‘ya Seyahat (Mehmed Emin’den, Cahit Telci ve Vehbi Günay’la, 1998), Kaşgar Tarihi Bais-i Hayret ve Ahvâl-i Garibesi (Mehmed Atıf, Cahit Telci ve Vehbi Günay’la, 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör