Mithat Sertoğlu

Gazeteci, Tarihçi

Doğum
Ölüm
29 Mart, 1995
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Gazeteci ve tarihçi (D. 1913, İstanbul - Ö. 29 Mart 1995). Gazeteci-yazar Murat Sertoğlu’nun kardeşidir. Ailesi 1907 yılında Saraybosna’dan önce Kozan’a, sonra İstanbul’a yerleşti. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji, Arap ve Fars Filolojisi - Felsefe Tarihi - Pedagoji ve Didaktik Disiplinlerini bitirdi (1940). Gazeteciliğe lise öğrenciliği yıllarında başlayarak (1933) Hergün, Haber ve Vatan gazetelerinde çalıştı. Gedikpaşa Ortaokulunda Türkçe, Taksim Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1944 yılında memurluğa başladığı Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcısı (1956) ve genel müdür (1960) oldu. 1973 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra Hayat dergisinde çalışmaya başladı. Hayat Tarih dergisinin yayın sorumlusu oldu. 1978 yılında Hürriyet gazetesine girdi, bu gazetenin çıkardığı Yıllar Boyu Tarih dergisinde yayın danışmanı olarak çalıştı. 1985 yılında buradan ayrılarak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde danışmanlık görevinde bulundu. Mart 1989’dan itibaren bu görevinden de ayrılarak tüm zamanını yazı çalışmalarına ayırdı. Çamlıca Mezarlığında toprağa verildi.

Arapça, Farsça, Fransızca ve Sırpça bilen Sertoğlu, Osmanlı tarihi alanında yaptığı araştırmalarla tanındı. Başbakanlık Arşivinde görevli olduğu yıllarda bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Son Çağ Tarihi, Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi bölümlerinde ders vermişti (1961-71). Tanin, Son Posta, Son Telgraf, Tercüman, Akşam, Hürriyet, Yeni İstanbul, Tarih Dünyası, Resimli Tarih, Belgelerle Türk Tarihi, Hayat Tarih, Yıllar Boyu Tarih, Türk Kültürünü Araştırma, Türk Kültürü, Millî Kültür, Türk Edebiyatı, Türkiyat Mecmuası ve TTK Belleten’inde üç bine yakın makalesi yayımlandı. Son Posta, Son Telgraf, Tercüman, Akşam gazetelerinde on beş tarihî romanı tefrika edildi. Şiirleri 1994’te yayımlandı.

ESERLERİ:

Tugi Tarihi (1947), Atatürk Hayatı ve Şahsiyeti (1953), Muhteva Bakımından Başbakanlık Arşivi (1955), Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi (1958), Gazi Osman Paşa (1964), Türk ve İslâm Tarihi (5 cilt, 1963-67), Mufassal Osmanlı Tarihi (5. ve 6. ciltler, 1962, 63), Büyük Atatürk (1965), Resimli Büyük İstanbul Ansiklopedisi (1968), Peygamberler Tarihi (1969), Evliyalar Tarihi (1969), Türkiye’nin Problemleri (1969), Osmanlı Sarayında Entrikalar Ansiklopedisi (1970), Türk Zaferleri Ansiklopedisi (1972), Osmanlı Padişahları (1973), Tanzimat Devrimi (1973), Süryanî Türkleri Siyasî ve İçtimaî Tarihi (1973), Osmanlı Türklerinde Tuğra (1975), Osmanlı Sarayı’nda Bir Gün (1976), Fatih ve İstanbul’un Fethi (Fetih ve Fatih adı ile, 1986), Osmanlı Kıyafetleri (Fenerci Mehmed Albümü, 1986), Osmanlı Tarih Lügati (1987), Dördüncü Murad (1987), İstanbul Sohbetleri (1992), Paşalar Şehri İstanbul (1993), Ehl-i Sünnetin Altı İmamı (1994), Tarih Sohbetleri (1994), Şiirler (1994), Darüşşafaka Tarihi.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör