Mitat Enç

Eğitim Bilimci, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Yüksek Pedagoji Enstitüsü
Yazar, eğitim bilimci. (D. 1910, Gaziantep - Ö. 1991, Çiftlikköy / Yalova). İlkokulu Gaziantep’te bitirdi. İstanbul Erkek Lisesinde yatılı öğrenci olarak öğrenim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Ancak 1930’da, henüz birinci sınıfta iken gözlerinden rahatsızlandığı için okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Üç yıl sonra görme melekesini tümüyle yitirdi. Tedavi görmesi için Viyana’ya gönderildi. Bu kentte öğrenimini sürdürerek Yüksek Pedagoji Enstitüsünden mezun oldu (1936). Yüksek lisans ve ihtisasını Harvard ve Colombia üniversitelerinde yaparak 1939’da yurda döndü. Sonraki yıllarda Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünde Marazi Ruhiyat, Özel Eğitim ve Ruh Sağlığı dersleri verdi. 1950 yılında Ankara Körler Okulunun, 1952’de Gazi Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim Bölümünün kuruluşuna öncülük etti. 
1956’da gittiği ABD Illinois Üniversitesinde doktora yaptıktan sonra ODTÜ Eğitim Fakültesi kurucu dekanlığı, AÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü kurucu başkanlığını yaptı. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Sosyal Hizmetler Akademisi ile Hacettepe Üniversitesinde dersler verdi.
Gözlerini Beyazıt’taki eski ünlü Küllük kahvehanesinde otururken ani bir baş ağrısıyla kaybetti. 20. yüzyılın başlarındaki Gaziantep’i anlattığı Uzun Çarşının Uluları adlı eseriyle tanınmıştır. 
“Işığı perdelenmiş bir zihnin, kendi mazisine düşürdüğü sihirli bir ışık demetiydi Uzun Çarşının Uluları, Antep’i anlatıyordu ve bir daha hiçbir kalem Antep’i Mitat Enç gibi anlatamayacaktı.” (Ahmet Turan Alkan). 
Hayat mücadelesi hakkında geniş bilgi Bitmeyen Gece adlı kitabındadır.
ESERLERİ: 
İNCELEME: Ruh Sağlığı Bilgisi (1940), Körler: Ruhbilim, Eğitim ve Öğrenimleri (1947), Çocuklarda Yemek-Uyku Güçlükleri ve Bunların Karakter Gelişimi ile İlişkisi (1947), Karı-Koca Bağlarının Çocuk Karakteri Üzerindeki Etkileri (1947), Ruhsal Bağımsızlık (1949), Çocuklarda Hırsızlık (1949), Çocuğun Beslenme Problemleri (1959), Görme Özürlüler, Gelişim, Uyum ve Eğitimleri (1972), Üstün Beyin Gücü Gelişim, Uyum ve Eğitimleri (1973), Özel Eğitime Giriş (1975), Ruhbilim Terimleri Sözlüğü (1980).
OTOBİYOGRAFİ: Bitmeyen Gece (1983).
ÖYKÜ: Uzun Çarşının Uluları (1996).
ÇEVİRİ: O. Johnson’dan Cennet Gölü Filler, Arslanlar ve Goriller Arasında ve Yamyamlar Adasında, Tenasül Psikolojisi (S. Freud’dan), Amerika’da Eğitim ve Öğretim (P. De Krui’dan, H. Cırıtlı ile), Allaısmarladık Mr. Chps (J. Hilton’dan), Çocuklarda Sorumluluk Duygusunu Nasıl Geliştirebilirsiniz (C. J. Foster’dan, S. Enç ile), Mikrop Avcıları (P. De Kruif’dan).
HAKKINDA: Mitat Enç / Bitmeyen Gece (1983), Osman Nebioğlu / Türkiye’de Kim Kimdir? (1962, s. 248), TBE Ansiklopedisi (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör