Mirza Habib

Yazar, Şair

Ölüm
14 Mayıs, 1893

Şair ve yazar. (D. 1835, İsfahan / İran – Ö. 14 Mayıs 1893, Bursa). İlköğrenimini İsfahan’da yaptı. Tahran’a giderek öğrenimine orada devam etti. Oradan Bağdat’a geçerek edebiyat ve fıkıh tahsil etti ve tekrar Tahran’a döndü. Burada yazdığı bir hicviyeden dolayı hakkında sürgün kararı çıkınca  Osmanlı Devletine kaçtı ve İstanbul’a gitti. Galatasaray Lisesinin kuruluş yıllarında burada Farsça ve Arapça öğretmenliği yaptı. Daha sonra Maarif Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene (Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu) üyeliğine atandı. Bir suikast teşebbüsünden son anda kurtuldu. Yine Darüşşafaka’nın ilk kuruluşunda Farsça ve Fransızca öğretmeni olarak görevlendirildi. Yakalandığı sinirsel bir rahatsızlığın tedavisi için gittiği Bursa’da öldü. Şiirleri çoğunlukla Ahter gazetesinde yayımlandıysa da kitap olarak basılmadı.

ESERLERİ:

Hat ve Hattâtân, Düstûr-ı Sühan, Debistân-ı Pârisî, Düstûrçe, Renhümâ-yı Fârisî, Merdümgirîz, Hacı Baba-yı Isfahânî, Mevlid-i Nebevî (manzum), Târîh-i Âl-i Osman.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör