İsa Yüceer

Kelâm Araştırmacısı

Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü

Kelam araştırmacısı. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1975) mezunu. Yüksek lisans (1986) ve doktorasını (1991) Mekke Ummu’l-Kura Üniversitesi Usulu’d-Din Fakültesinde tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Mevkifu İmam Ahmed mine’z-Zenadika ve’l-Cehmiyye (1995), Muhammed Akif Asruhu ve Cuhuduhu gi’d-Da’veti’l-İslâmiyye (1995), Ehli Sünnet İnancı (1995), Tahavi, Hayatı ve Akaidi (1995), Eş’ari ve Kelami Görüşleri (1995), Mu’tezile Öncüleri ve Kelami Görüşleri (1995), İtikadi Mezhepler Tarihi (1995), Gazali ve Akaid Kaideleri (1995), Kelami Ekoller ve Problemler (1995), Büyük ve Küçük Günahlar (1995), İbnu Cevzi ve Kelami Şüpheleri Reddi (1995), Mehmed Âkif’in İslâmî Eğitimciliği (Cuhudu M. Akif Ersoy ve Arauhu fi Mecali’t-Terbiyyeti’l-İslâmiyye, 1995), Tevhit- Putperestlik İlişkileri (1996), Kelami Kavramlar İlahi İsim-Fiil ve Sıfatların İkra (Alak) Suresi Boyutu (1996), Son Peygamberlik (1996), Afgani’de Kelami Kimlik (ortak, 1996), Günümüz İnanç Problemleri (ortak, 2001).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör