19. yüzyıl sadrazam ve Diyarbekir valilerinden. Gürcü asıllı bir Osmanlı devlet adamı olup, doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Cirit oynarken bir gözünü kaybettiği için “Kör” lakabı ile de anılmaktadır. Yusuf Ziyaeddin Paşa, III. Selim’in padişahlığı döneminde 30 Ağustos 1798 – 24 Nisan 1805 ve II. Mahmut döneminde Mart 1809-10 Nisan 1811 tarihleri arasında toplamda sekiz yıl on bir ay sadrazamlık yaptı.

Mirahur Mustafa Paşa’nın kölesi idi. Onun oğlu Kazasker İbrahim Bey’in yanında öğrenim gördü ve Ispanakçı Mustafa Paşa’nın Enderun ağası oldu. I. Abdülhamit döneminde Sadrazam Halil Hamit Paşa’ya mühürdarlık ve silahtarlık yaptı. Daha sonra vezirlik rütbesi aldı. 1793’te Diyarbakır valisi olarak atandı. Bu görevi devam ederken 1794’te Erzurum, 1796’da çıldır valilikleri görevine getirildi. 1797’de kendi isteği üzerine Çıldır görevinden azledildi ve Trabzon valisi yapıldı.

20 Ağustos 1798’de III. Selim tarafından sadrazamlık görevine getirildi. Ordunun başında bazı seferlere katıldı. 1805’te sadrazamlıktan istifa ederek Beylerbeyi’ndeki evinde sakin bir şekilde yaşamaya başladı.

1807’de bir isyanın bastırılması için Trabzon valisi olarak yeniden görevlendirildi. İsyan bastırıldıktan sonra Erzurum valisi, 1808’de de Doğu Başkomutanı oldu. Daha sonra Bağdat, Basra, Karaman ve Halep valiliği görevlerini yerine getirdi. 1809’da yeniden sadrazamlık görevine getirildi. Bu sırada devam eden Osmanlı – Rus Savaşı sırasında iki yıl savaşlara katıldı, 1811’de sadrazamlıktan azledildi. Önce Dimetoka’ya, sonra Rodos adasına sürgün edildi. 1815’te vezirlik rütbesi iade edildi. 1817’de atandığı Sakız Adası valiliği görevini sürdürürken 1819 yılında yaşama veda etti. Adadaki Şeyh İlyas Türbesine defnedildi.

Kandilli Hamamı ustalarından Ayşe Hanım ile evli olan Paşa, eşi adına İstanbul Çengelköy, Havuz başında bir çeşme yaptırdı. Ayrıca Keban’da Kallar mahallesinde cami, medrese, kütüphane ve tekke, Kürt mahallesinde ise kıymetli bir cami yaptırdı.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (IV. 669-670).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör