Yusuf Ziya Yörükan

Felsefeci

Ölüm

Felsefeci (D. 1887, Selanik - Ö.1954, İstanbul). İstanbul Fatih’teki Sahn-ı Medresesinden mezun olduktan sonra bir süre müderris (öğretmen) olarak çalıştı. Daha sonra  on yıl kadar ilköğretim müfettişliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Medretü’l-Mütehassisinde okudu ve icazet (yeterlilik, diploma) aldı. 1918’de İstanbul Üniversitesi Felsefe Şubesine girdi ve 1922’de mezun oldu. Şihabeddin Sühreverdi ve felsefesi üzerine hazırladığı tezle doktora yaptı. 

1922’de aylık Mihrab dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergide makaleler yayımladı. 1925’te kurulan İlâhiyat Fakültesine İslâm mezhepleri tarihi öğretmeni olarak atandı. Bir müddet sonra da aynı fakültenin genel sekreterliğine getirildi. 1933’te kapatılan İlâhiyat Fakültesinin yerine kurulan Edebiyat Fakültesine bağlı İslâm Tetkikleri Enstitüsünde çalıştı. 1942’de Diyanet İşleri Müşavere Heyeti üyeliğine seçildi. 1949’da Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan İlâhiyat Fakültesinde İslâm dini ve mezhepleri profesörü oldu. 1950’de kurulan İlâhiyat Fakültesi dergisi ile çeşitli dergilerde İslâm felsefesine, mezhepler tarihine dair birçok makale yayımladı.

ESERLERİ:

Kur’an-ı Kerim’den Ayetler - İslâm Esasları (1956), Müslümanlık ve Kur’an-ı Kerim’den Âyetlerle İslâm Esasları (1996), Şihabeddin Sühreverdi ve Nur Heykelleri (1998), Hazreti Muhammed’in Doğumundan Ölümüne Khaddar İslâm Dini Tarihi  (2001), İslâm Akaid Sisteminde Gelişmeler İmam - ı Azam Ebu Hanife ve İmam Ebu Mansur - i Maturidi (2001), Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar (2002), Ebu’l - Feth Şehristani “Milel ve Nihal” Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Mezheplerin Tetkikinde Usul (2002), Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağ’da Türkler Türklerin Yaşadığı ve Türklere Komşu Bölgeler (2004), Ortaçağ’da Türkler (2004), Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm: Şamanizm’in Diğer Dinler ve Alevilik Üzerindeki Etkileri (2005).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör