Hukukçu, tarih ve dil araştırmacısı, çevirmen ve siyaset adamı (D. 1870, Özer köyü / Akdağmadeni / Yozgat – Ö. 1947). Hukuk öğrenimi gördü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Deniz Ticareti Mahkemesi Başkanlığı görev­lerinde bulundu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku öğretim üyesi oldu. Ayrıca tarih ve dil alanlarında incelemeler yaptı. Bir süre Türk Tarih Kurumu üyeliğinde de bulundu. Eskişehir’den milletvekili seçildi. Ariler ve Turaniler adlı eseri henüz Türkçeye çevrilmedi.

BAŞLICA ESERLERİ:

TARİH: Yunan’dan Evvel Türk Medeniyeti, Arilerve Turaniler, Samilerve Turaniler.

ÇEVİRİ: XVII. YY.’da Şark Meselesi, Akdeniz Meselesi, Anadolu’nun Taksimi (Albert Sorel’den).

Ayrıca Ceza Usulü İlkeleri adlı iki ciltlik bir meslekî eseri vardır.

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), Hakkı Yurtlu / Geçmişten Günümüze Akdağmadeni (2001), Durali Doğan / Yozgatlı Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (2005),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör