Yusuf Şükrî Harputî

İslam Bilgini, Şair

Doğum
-

 İslâm bilgini, şair (D. ?, Harput [Elazığ] - Ö. 1876, Medine). Harput ve İstanbul medreselerinde öğrenim gördü. Vefa ve Medine medreselerinde dersler verdi. Şerhler (açıklama) yaptı ve didaktik yönü ağır basan şiirler yazdı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Usûl-i Hadîs Şerhi (Birgivî’ye), Burhan Şerhi (Gelenbevî’ye), Hakâyıku Kelimeti’t-Tevhîd, Rumûzu’t-Tevhîd, Silsiletü’s-Safâ, Nasîhatnâme.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör