Ahmed İsmail Ümidî

Mutasavvıf, Yazar, Şair

Doğum
-
Ölüm

Mutasavvıf, şair ve yazar (D. ?, Kızanlık / Bulgaristan - Ö. 1690, İstanbul). İsmail Ümidi adlı tanınmış bir şahsiyetin oğludur. Öğrenim yıllarında bilinmeyen nedenlerle memleketini terk ederek İstanbul'a yerleşti. Kızanlık'ta başlamış olduğu tahsilini Dersaadet'te de­vam etmiş ve orasını bitirdikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nde vaiz olarak görev yapmış, Ayasofya yakınındaki Hüseyin Ağa Zaviyesinde şeyhlik etmiştir. telif eserleri yanında çevirileri de vardır. Bilinen beş eserinin dışında başka eserlerinin de bulunması muhtemeldir.

ESERLERİ:

Mecalis-ül Evliya, Divan-ı İlahiyat, Tercümei Keşfi Beyan Fit Tıb, Risalet-ül Ad'ıyya.

 

Ahmet İsmail Ümidî'nin kaleme aldığı "Na't'ından bir bölüm şöyledir:

 

Ey saadet bir cenk mahi Muhamnıed Mustafa

Merhaba ey Nur-u ümmed Merhaba ya Merhaba

Çünki doğdun oldu aleni mukaddeminle bir ziya

Merhaba ey Nur-u ümmet Merhaba ya Merhaba.

 

KAYNAK: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999, s.44).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör