Ahmed İhsan (Şumnulu)

Eğitimci, Yazar

Ölüm
-

Eğitimci-yazar (D. 1874, Şumnu / Bulgaristan - Ö. 1933). İlk ve Ortaokulu doğduğu şehirde bitirdi ve öğ­retmen oldu. Bulgaristan Türklerinin fikren yükselmesinde büyük katkıları olan Ahmet İhsan'ın öğretmenlik yılları, bölgenin karışık ve acılarla dolu bir dönemine raslar. O bu dönemde çekilen zorlukları "Bulgaristan Türkleri, Hayat-ı ilmiye ve Fikriye" adlı eserinde ayrıntılı olarak anlatmıştır.

Ahmet İhsan'ın bu eserde sözünü ettiği bu dönem, Stambolov'un idareyi ele aldığı süreçtir. Stambolov idaresinin Türk okullarına yavaş yavaş önem vermesinin birçok nedenleri vardır. Bunda, Stambolov'un halkı Ruslara karşı çekimser bırakması ve soydaşların oylarını ka­zanma avcılığı etkin olmuştur.

Stambolov'un gitmesiyle İdare Meclisİ, hattâ belediyeler İslâm okullarına yardımı kestiler. Okulların bazıları kapatılınca bütün masrafları halk kendisi sağ­lamak zorunda kaldı...

Uhuvvet gazetesi Yazı Kurulu üyesi Ahmet İhsan, yeni kurulan Muallimler Cemiyeti'nde görev alarak cemiyetin etkinlikleri hakkında değişik gazetelerde değerli yazılar yayımladı.

Ahmet İhsan'ın en önem­li etkinlikleinden biri de okul kitapları kaleme almasıdır. Bunların başında 3. ve 4. sınıflara ait "Ameli Hendese" kitabıdır. Okul kitaplarının dışında daha yaşlılar için "Meşhurların Sözleri" başlıklı bir kitabı da vardır. Onun yazmış olduğu ki­tapların hepsini saptayamadık.

ESERLERİ:

İntibah (Filibe, 1915), Figannâme (Filibe, 1920), Bulgarca'dan Türkçeye Cep Lügati (Filibe, 1920), Bulgaristan Türkleri, Hayatı İlmiye ve Fikriye (Şumnu, 1922).

HAKKINDA: Osman Kılıç / Kader Kurbanı (2. bas, 1993),  "Ümit" Dergisi (Yıl: 3, sayı: 16, s. 26-27, Sofya 1997), Osman Keskioğlu / Bulgaristan'da Türkler (1985), M. Türker Acaroğlu / Bulgarlar Yine "Türk Himayesi" istiyor (1990), Ahmet Merdivenci / Unutulmayanların Destanı (2. kitap: Bulgarya'da Türklerin Öğretim ve Eğitim Savaşımı, 1987), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (Üçüncü Kitap, 2004, s. 27-29).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör