Ahmed Hilmi

Diplomat, Siyasetçi

Ölüm

Diplomat, siyaset adamı (D. ? – Ö. 1878, İstanbul). Bir süre Babıali Tercüme odasında çalıştı. Daha sonraki yıllarda Mekteb-i Mülkiyede hukuk, tarih ve coğrafya öğretmenliği yaptı. Tebriz Başkonsolosluğuna atanarak 1876 yılına kadar burada görevini sürdürdü. 1877’de açılan ilk Meclis-i Mebusan’a İstanbul milletvekili olarak girdi. İngilizceden çevirip uzun bir “Hulâsa” eklediği 6 ciltlik Târîh-i Umûmî adlı eseri zamanının önemli eserlerinden sayıldı.

ESERLERİ (Çeviri):

Târîh-i Umûmî (6 cilt, İngilizceden), İlm-i Tedbîr-i Servet (Almancadan, 1869).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör