Ahmed Hamdullah

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm

İslâm bilgini (D. Galata / İstanbul - Ö. 1899, İstanbul). Ankaralı bir ailedendir. Kulekapısı Müeyyedzâde mahallesinde doğup büyüdü. Tahsilini tamamladıktan sonra taşra kadı naipliklerinde bulundu. 1878’den itibaren Meclis-i Tedkîkât-ı Şer’iyye üyeliği görevinde bulundu. Kabri Eyüp’tedir.

ESERLERİ:

Mazbatatü’l-Fünûn, en-Nücûmu’d-Dârî ilâ İrşâdi’s-Sârî, Mir’âtü’l-Mürâfikîn, Tezkiretü’l-Müştekkât, Ferâidü’l-Âsâr ve Harâidü’l-Eş’âr, Mir’âtü’l-Usûl, Mecelle-i Nefîse.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör