Ahmed Fakih

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Sultan Hoca, Mevlânâ Ahmed

Mutasavvıf ve divan şairi. Doğum yeri Horasan. Hangi tarihte dünyaya geldiği bilinmiyor. Konya’da bulunan mezar taşındaki kitâbeden Hicrî 618’de (M. 1221) Konya’da öldüğü anlaşılıyor. Döneminde Sultan Hoca ve Mevlânâ Ahmed olarak da anılan bu mutasavvıf şaire Fakih denilmesi, Mevlânâ Celâleddin’in babasından fıkıh dersi alarak bu alanda bilgin olması nedeniyledir. Hakkındaki menkıbeler 18. yüzyıla kadar yaygınlık kazanmıştı.

Halkı irşat için kaleme aldığı manzumelerden oluşan Çarhnâme adlı eseri, aruz ölçüsüyle halk dilini birleştirmesi ve divan şairlerini etkilemesi bakımından bir sanat değeri taşır. Çarhnâme’de başlıca tema olarak insanın geçici olarak dünya heves ve lezzetlerine değil, bâki olan âleme hazırlanması yolundaki öğütler işlenmiştir. Çarhnâme’yi ilk tanıtan bilim adamı M. Fuat Köprülü’dür (1926). Ahmed Fakih’in bir başka eseri olan Kitâb-ı Evsâf-ı Mesâcidi’ş Şerife de yakın bir tarihte Prof. Hasibe Mazıoğlu tarafından Londra’da bulunup yayımlanmıştır. Fakih’in bu eserinde, ziyaret etmiş olduğu Şam, Kudüs, Mekke, Medine şehirlerindeki kutsal yerler ve mescitler anlatılmaktadır.

KAYNAK: Osman F. Sertkaya / TDV İslâm Ansiklopedisi (c.2, 1988), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör