Ahmed Esad Sezai Sünbüllük

Yazar

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Yazar (D. 1874, Kastamonu - Ö. ?). İstanbul İdadisi (lise) ve Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu) mezunu. 1894’ten itibaren Memurluğa Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) Muhasebe Kaleminde memurluk, çeşitli yerlerde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 1921’den sonra İstanbul’daki bazı okullarda öğretmen olarak görev yaparak emekliye ayrıldı. 1946-52 yılları arasında Hakka Doğru gazetesinde başyazıları çıktı.

ESERLERİ:

ÖYKÜ: Zincirli Adalet (1943).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Destan ve Divanlar (1940), Eshab-ı Kehf ve Zülkarneyn Hikâyesi (1943), Şairler Suresi (1943), Ebu Eyyubel Ensari Tarihi (1943), Tevfik Fikret’in “İman İhtiyacı” Şiirinin Şerhi (1946), Tevfik Fkret’in Tarih-i Kadim Unvanlı Manzumesinin Şerhi (1947).

DİĞER ESERLERİ: Çocuk Eğlencesi (1940), Anne Karnında İkiz Çocuklar (1943).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör