İsa Doğan

İslam Tarihçisi

Doğum
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Tefsir Hadis Bölümü

İslâm mezhepleri tarihi araştırmacısı. 1955, Çarşamba / Samsun doğumlu. 1973’te Samsun İmam Hatip Okulunu bitirdikten sonra, imam hatip olarak çalışırken de 1974’te Samsun Devrim Lisesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Tefsir Hadis Bölümünden mezun (1979) olduktan sonra Kırşehir ve Çarşamba İmam Hatip liselerinde meslek dersleri öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1982’de Samsun Yüksek İslâm Enstitüsüne İslâm Mezhepleri Tarihi asistanı olarak atandı. 1987’de “Zeydiyye’nin Doğuşu ve Kelami Görüşleri” adlı teziyle doktor, 1993’te Danıştay kararıyla İslâm Mezhepleri Tarihi doçenti oldu. Daha sonra profesör unvanını aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Telif ve çeviri makalelerini 1979 yılından itibaren Yenidevir, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Basic Characteristics of Islamic Law, Din Öğretimi Dergisi gazete ve dergilerinde yayımladı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

 ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Anadolu Aleviliğinin Doğuşu ve Samsun Alevileri (1990), Mürcie ve Ebu Hanife (1992), Zeydiyye’nin Doğuşu ve Görüşleri (1996), Türklük ve Alevilik (1997), el-Esâs fi Ma’rifeti Rabbi’l-Âlemîn / Tenkitli Neşir (1998).

YAYIMA HAZIRLAMA-SADELEŞ-TİRME: İnsan ve Kader (Mustafa Sabri Efendi’den, 1989).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör