Ahmed Edib

Devlet Adamı, Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
00 Mayıs, 1932
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Eğitimci, yazar, devlet adamı (D. 1868, İstanbul – Ö. Mayıs 1932, İstanbul). Davutpaşa Rüştiyesinde orta, Mülkiye İdâdîsinde lise öğrenimi gördü. 1890’da Mülkiye Mektebinin yüksek kısmından (Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezun oldu. Kasım 1890’da Trabzon İdadîsi (Lise(‘ne jeoloji ve kimya öğretmeni olarak atandı. Manastır, Yanya, Şam, Beyrut, Ankara ve Edirne liselerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Eylül 1909’da Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) İlköğretim Genel Müdürlüğüne terfi etti. 1915’te Dârümuallimîn-i Âliye (Yüksek Erkek Öğretmen Okulu) müdürü olduysa da 1919’da bu görevinden  ayrıldı. 1922’de Ankara’ya geldi ve TBMM Hükümeti Maarif Vekâletince Ankara İdadîsi ve Erkek Lisesi müdürlüğüne atandı. 1928’de emekliye ayrıldı. Ankara Karaoğlan (Anafartalar) Çarşısında bir kitabevi açtı. Bilinmeyen bir nedenle İstanbul-Boğaz’da intihar ederek yaşamına son verdi.

ESERLERİ:

Takvim-i Behar (1., 2., 3. yıllar, Ahmet Macit Gören’le, 1890), Telefon (A. M. Gören’le, 1890), Tarihçe-i Beşer (A. M. Gören’le, 1890), Musavver Vücûd-ı Beşer (1893),

OYUN: Terbiyevî Çocuk Oyunları (1913), İmtihan -Bir Perdelik Piyes (tsz).

ALFABE: Yeni Millî Elifbâ (1921), Elifbâdan Sonra Kıraat (1922), Kur’an-ı Kerim Elifbâsı (2 cilt, Veled İzbudak ile, 1923).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör