Hacı Hayri

Şair

Doğum
Ölüm
01 Aralık, 1910

Şair (D. 1876, Harput – Ö. 1 Aralık 1910, İstanbul). İlk ve ortaöğrenimini Harput’ta tamamladı. Vilâyet gazetesinin başyazarlığını yaptı. Dersim, Musul ve Diyarbekir mektupçuluklarında bulundu. Aruz ölçüsüyle çok sayıda şiir yazdı. “Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı” dizesiyle başlayan ünlü gazeli bestelenmiştir.

ESERLERİ:

Hatıra-i Ahd-i Şebâb (1884), Numûne-i Muharrerât (1900), 1890 Mamûretülaziz Sâlnâmesi (Süleyman Faik ile).

HAKKINDA: Ali Birinci / Tarihin Gölgesinde Meşâhir-i Meçhuleden Birkaç Zat (2001), Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör