Mine Baran

Mimar, Akademisyen

Doğum
Eğitim
Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Mimar, akademisyen. 1969 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, 1990 'da Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 1991-1993 de yüksek lisans eğitimini, 1994-2000 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimlerinde doktorasını tamamladı. Halen Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak görevine devam etmektedir.

Mine Baran, birçok ulusal ve uluslararası sempozyuma katılarak; "Diyarbakır Köşkleri” “Diyarbakır Küçeleri (Sokakları)", “Gelenek, Görenek ve İnançların Evlerin Mekansal Oluşumuna Etkisi Bağlamında Geleneksel Diyarbakır Evleri”, “Kullanıcı Gereksinimlerinin Geleneksel ve Güncel Konutlarda mimari Tasarıma Yansıması (Diyarbakır Örneği)",  “Osmanlı Dönemi Diyarbakır Hanları’nda Yöresel ve Mimari Üslup” , “Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Okul Öncesi Eğitim Yapılarındaki Kullanıcı Gereksinimleri: Diyarbakır Huzurevleri Anaokulu Örneği”, “ Diyarbakır’ın  Tarihi Suları ve Çeşmeleri”, “Geleneksel Diyarbakır Evlerinde Avlu Ve Su Öğesi”, “Sürdürülebilir Kalkınmada Toplu Konutların Ekonomik Açıdan Uygunluğunun değerlendirilmesi: Diyarbakır Örneği”, “Tarihi Kentlerin Sürdürülebilirliği Sürecinde Koruma Kurullarının Yeri: Diyarbakır Örneği” vd. konularında Türkçe ve Fransızca bildiriler sundu. Makaleleri sempozyum kitapları yan sıra Diyarbakır Mimarlar Odası Şube Bülteni gibi yayın organlarında yayımlandı.

HAKKINDA: İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör