Miktad Sezai

Şair

Doğum
Ölüm
05 Aralık, 1927
-
Eğitim
Diyarbakır Sultanisi (Lise)

Şair (D. 1906, Diyarbakır - Ö. 5 Aralık 1927). Şair Yusuf Raif Bey'in torunu, Mehmet İskenderoğlu'nun ilk çocuğu olan Miktad Sezai, 1906 senesinde doğdu. Annesi Nazime Hanım, Meclis-i Mebusan azalarından Pirinççizâde Arif Efendi'nin kızı idi. Şair Miktad Sezai hakkında kardeşi Reşit İskenderoğlu, şu bilgileri vermektedir:

"Miktad Sezai, Diyarbakır Sultanisini (lisesini) bitirmiştir. Yüksek öğrenimini yapmak üzere İstanbula gitme hazırlığında bulunduğu sırada toplum hayatımızda meydana gelen bir ayaklanma sonucu, Diyarbakır ve çevresinde girişilen icraat sırasında, hadise ile hiç bir alaka ve rabıtası bulunmayan babasının da batıda ikamete sevk 'edilmesi gibi haksız ve yanlış bir idari veya siyasi tasarrufun tahmil ettiği zaruretle Diyarbakır da kalmak durumuna girmiştir. Bu suretle kendisini babasının işlerini yönetmeğe ve ailenin nafakasını temine çalışmış ve neticede yüksek öğrenimini yapamamıştır. Bunun tabii sonucu olarak, içinde bulunduğu edebi havayı İstanbul'daki temas, görgü ve görüşlerle geliştirme fırsatım elde etmek olanağından yoksun kalmıştır. Dönemin sanat çevrelerine girememiştir. Okul hayatında başladığı yazı ve şiir yaşamım Diyarbakır'dan izlemeğe koyulmuştur. Doğuştan gelen bir yeteneği daha ileriye götürememiştir. Serveti Fünun ve Yeni Edebiyat akımlarını gazete ve Dergilerde takip ederek çalışmalarını geliştirmeye gayret göstermiştir. Bu arada Divan edebiyatına da bigâne kalmamış, biraz da Dedesinin etkisinde kalarak o türde de şiirler yazmıştır."

5 Aralık 1927 tarihinde ölen Miktad Sezai'nin sözü edilen kitapta 95 şiiri ve düzyazısı bulunmaktadır (s. 25 - 86).

KAYNAK: Reşit İskenderoğlu / Diyarbakırlı Şair Dede ve Ozan Torunu (1990, s. 23), Şevket Beysanoğlu / “Said Paşa” (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 228), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) ) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör