Mihran Boyacıyan

Devlet Adamı, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Devlet adamı, yazar (D. 1861, Diyarbekir – Ö. 1938, İstanbul). Diyarbakır ve İstanbul Ermeni okullarında orta, Mülkiye Mektebi idadî kısmında lise öğrenimini tamamladı. 1887’de Mülkiyenin yüksek kısmını bitirdi. 1893’te kaymakamlık stajını tamamlayarak Pınarhisar (Cezair-i Bahr-i Sefid Vilâyetine bağlı) kaymakamlığına atandı. Buradaki görevinden 8 Eylül 1894’te azledildi. Dört yıl açıkta kaldıktan sonra Enez (Edirne), Sofulu (Edirne), Keşan, Mürefte (Edirne), Karyot (Rodos), Meis, Laros adası kaymakamlıklarına getirildi. 3 Eylül 1912’de terfi ettirilerek Limni sancağı mutasarrıflığına atandı. Balkan Harbinde Yunanlıların adayı işgalleri üzerine 3 Kasım 1912’de esir edilerek Pire’ye götürüldü.

Barış yapıldıktan sonra 4 Haziran 1913’te serbest bırakıldı ve İstanbul’a döndü. 18 Temmuz 1913’te Ergani sancağı mutasarrıflığına atandı. 11 Haziran 1914’te 1. sınıf Mülkiye müfettişliğine yükseltildi. Mülkiye müfettişi iken 22 Temmuz 1915’te azledildi ve 1 Mart 1916’dan itibaren emekliye sevk edildi. Şura-yı Devlet’te açtığı davayı kazanarak emeklilik işlemini kaldırttı. 16 Şubat 1919’da Tekirdağ mutasarrıflığına atandı. 1 Kasım 1922’den itibaren geçerli olmak üzere 1 Mart 1924’te (Beysanoğlu’na göre, Edirne vali yardımcısı iken) İçişleri Bakanlığınca emekliye sevk edildi. Ölümüne kadar İstanbul’da yaşadı.

ESERLERİ:

Cenâb-ı Peygamber-i Zîşân (Hz. Muhammed) Tarafından Müsâadât ve Himayeyi Hâvî Hıristiyanlara İhsan Buyurulan Ahidnâme-i Mübareke (1908), Ef’âl-i Semâiyenin Tasrifi (Fransızca, Semai Fiillerin Çekimi, 1886).

ÇEVİRİ (Shakespeare’den): Romeo ve Jülyet Faciası (1886), Sehiv Komedyası (1886), Verona’nın İki Asilzadesi (1886), Otello (1912).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 1997, s.235), İhsan Işık / TEKAA (2006, 2009) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör