Ahmet Nedim Serinsu

Tefsir Bilimcisi

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Tefsir bilimcisi. 1955, Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1978) mezunu. Yüksek lisansını Muhammed bin Suud Üniversitesi Medine-i Münevvere Yüksek Lisans Enstitüsünde “Şerh-u Risaleti’s- Sagair ve’l Kebair / Edisyon Kritik” başlıklı teziyle (1985) tamamladı. Doktorasını “Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nuzülün Rolü” tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1993) yaptı. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Tecvid (Kur’an-ı Kerim’i uygun telaffuzla okuma), tefsir (Kur’an yorumu), hadis (Peygamberin sözleri), tefsir rivâyetlerinde tarihsellik ve esbâb-ı nüzûl, Kur’an’ın anlaşılması ve kültürel ortam ilişkisi, Kur’an ve ahlâk konularında dersler verdi.

Makaleleri; Diyanet İlmî, Dinî Araştırmalar, İslâmî Araştırmalar dergileri ile Türk Aile Ansiklopedisi’nde yayımlandı. Seminer ve sempozyumlara katılarak bildiriler sundu. Ayrıca Kur’an-ahlâk ilişkisi, Kur’an ahlâkı, Kur’an ahlâkı - Hz. Peygamber ilişkisi, Kur’an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi konularında çalışmalar yürüttü.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kur’an’-ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûlün Rolü (1994), Sa’lebe Kıssası / Esbab-ı Nüzûle Yeni Bir Yaklaşım (1995), Tarihsellik ve Esbab-ı Nüzûl (1996), Kur’an Nedir? (1996), Kimi Örnek Almalı (2003).

ORTAK KİTAP: Kur’an ve İnsanın Anlam Arayışı - Uluslararası Din Öğretimi Sempozyumu Bildirileri (1998), Kur’an-ı Kerim’i Gençlerimize Nasıl Anlatalım? - Gençlik Dönemi ve Eğitimi Sempozyumu Bildirileri (2000), Bizi Biz Yapan Değerlerimiz ve Hayatımızı Anlamlandırmadaki Rolü - 3. Bine Girerken Türkiye Sempozyumu Bildirileri (2000).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör