Orhan Türkdoğan

Sosyolog

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Sosyolog. 1928, Malatya doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Malatya’da gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji Bölümü (1955) mezunu. 1955-59 yılları arasında Malatya Lisesinde felsefe öğretmenliği yaptı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesine asistan oldu (1959). “Malakanların Sosyal Organizasyonu” adlı çalışmasıyla (1962) doktora yaptı. 1962-64 yılları arasında ABD Nebraska ve Missouri üniversitelerinde antropoloji, sosyoloji, psikoloji, köy sosyolojisi ve toplum kalkınması alanında çalışmalar yaptı. 1967 yılında Erzurum’a bağlı otuz sekiz köyde yaptığı sağlık ve hastalık sisteminin sosyo-antropolojik incelemesini yaparak doçent ve 1971 yılında Türkiye’de “Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları” adlı eseri ile profesör oldu. 1972’de Alman hükümetinin sağladığı DAAD bursu ile Almanya’ya davet edildi ve birinci nesil Türk işçileri üzerinde sosyoekonomik bir araştırma yaptı. 1980’de aynı burs ile bu defa ikinci nesil üzerinde araştırma yapmak için davet edildi ve ikinci neslin geniş bir araştırmasını belirli işçi kültür sahalarında gerçekleştirdi. Aynı yıl terör ve şiddet olayları ile ilgili olarak kaynak araştırmaları için İskoçya St.Andrews Üniversitesinde bulundu. Bölüm başkanlığı ve fakülte dekanlığı yaptı. Gazi Üniversitesi Bolu İdari Bilimler Yüksek Okuluna geçti ve burada, 1985-95 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kuruluşunda görev aldı. 1995 yılında Gebze İleri Teknoloji Enstitüsüne geçti.

Çok sayıda makalesi çeşitli dergilerde yayımlanmış olan Prof. Dr. Türkdoğan, sosyoloji alanında yaptığı çalışmalarıyla tanındı. Bu çalışmalarından dolayı Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1995 yılında yılın kültür adamlarından seçildi.

ESERLERİ (İnceleme-Araştırma):

Erzurum ve Çevresinde Sosyal Araştırmalar (1965), Malakanların Sosyal Organizasyonu (1970), Batı Almanya’da Türk İşçilerinin Sosyoekonomik Yapısı (1973), Doğu ve İnsan Sorunu (1974), Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkileri (1977), Salihli’de Türkistan Göçmenlerinin Yerleşmesi, Yoksulluk Kültürü, Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları, Sanayi Sosyolojisi, Sosyoekonomik Sistem Tartışmaları, Türkiye’de Weber’ci Görüşler, Toplumumuzun Dramı (1982), İkinci Neslin Dramı - Avrupa’daki İşçilerimiz ve Çocukları (1984), Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği (1985), Millî Kültür Meseleleri, Sağlık ve Hastalık Sistemi, Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi (1988), Bilimsel Araştırma ve Değerlendirme Metodolojisi (1989), Çağdaş Türk Sosyolojisi (1995), Türk Tarihinin Sosyolojisi (1995), Millî Kimliğin Yükselişi Niçin Milletleşme (1995), Güneydoğu Kimliği Aşiret-Kültür ve İnsan (1995), Ziya Gökâlp Sosyolojisinde Bazı Kavramların Değerlendirilmesi, Alevî Bektâşî Kimliği (1996), Kültür Değişmesi ve Toplumsal Çözülme (1996), Millî Kültür Modernleşme ve İslâm (1996), Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler (1996), İşçi Kültürünün Yükselişi (1998), Etnik Sosyoloji / Türk Etnik Sosyolojisi (1999), Kemalist Sistemin Kültürel Boyutları (1999), Osmanlı’dan Günümüzde Türk Toplum Yapısı (2002), Gecekondu İnsan ve Kültür (2002), Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı (2005), İslâm Değerler Sistemi ve Max Weber (2005), Ulus Devlet Düşünürü Ziya Gökalp (2005), Doğu ve Güneydoğu: Kabile - Aşiret Yapısı (2005), Kars’ta Bir Etnik Grup Malakanlar’ın Toplumsal Yapısı (2005).

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Ünlü Fikir ve Kültür Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 3, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013), Gülay Aydın / Orhan Türkdoğan’ın Devlet Anlayışı (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış doktora tezi, (2008), Nevin Güngör-Ergan / “Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’ın Hayatı ve Eserleri (2010). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör