Ahmet Nadir Caner

Yazar, Şair

Ölüm
19 Şubat, 1977

Şair ve yazar (D. 1925, Meliki köyü / Tarsus / İçel - Ö. 19 Şubat 1977, İstanbul). İlk ve ortaöğrenimini Mersin‘de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı yükseköğrenimini yarıda bırakarak gazetecilik hayatına atıldı. Ankara ve İstanbul’da çeşitli gazetelerde yirmi altı yıl çalıştı, 1976’da emekli oldu. Tarsus’ta basımevi işletti. Aylık Güney dergisi (1948-48, 18 sayı) ve Özgörü adlı sanat gazetesini (1955-57, 29 sayı) çıkarmıştı.

Şiirleri, 1940’ta İçel dergisinde başlayarak Kaynak, Varlık, Edebiyat Dünyası, Hisar, Yeditepe, Türk Dili ile kendi çıkardığı dergilerde yayımlandı. Şiirleri ve gazetelerde tefrika edilen gezi notları kitaplaşmadı. 1973’te Siyonizmin Gerçek Yüzü adlı kitabı basıldı.

HAKKINDA: Yurt Ansiklopedisi (c. V, 1982), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör