İlhan Tekeli

Şehircilik Uzmanı

Doğum
06 Kasım, 1937
Eğitim
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Burç

Şehircilik uzmanı. 6 Kasım 1937, İstanbul doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamacılığı Bölümünde (1964) ve Pensilvanya Üniversitesinde (1966) yüksek lisansın yaptı. Doktorasını aynı alanda İstanbul Teknik Üniversitesinde (1968) tamamladı. Akademik kariyerini tamamlayarak profesör oldu. Çalışmalarını 1970’ten itibaren, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamacılığı Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürdü. Tarih Vakfının kurucusu başkanlığını yaptı. World Academy for Local Government and Democracy (Yerel Yönetim ve Demokrasi İçin Dünya Akademisi)’de İcra Heyetinin kurucusu üyesidir.

1964’ten itibaren şehir ve bölge planlamacılığı, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye’deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi politikası, Türkiye’nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda çok sayıda eseri yayımlandı. Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü (1989) ve Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1994) sahibidir.

“İlhan Tekeli’nin kitabı   Avrupa’daki tarih bilinçlerinin durumu hakkında gerçek bir el kitabıdır ve tarih eğitimi veren ya da zamanında vermiş olan, veya bu konuyla uzaktan yakından ilgilenen herkesi heyecanlandıracak boyutlardadır; konuya ilgi duyanlar bu kitabı sorudan soruya, şaşkınlıktan şaşkınlığa yolculuk ederek okuyacaklar ve kafalarında birçok yeni soru doğduğunu göreceklerdir…” (Etienne Copeaux, Tarih Bilinci ve Gençlik-Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması üzerine)

BAŞLICA ESERLERİ:

Dolmuşun Öyküsü (Tarık Okyay ile, 1977), Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler (Leyla Erder ile, 1978), Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi (İlber Ortaylı ile, 1978), Mekan Organizasyonlarına Macro Yaklaşım İçin Bir Deneme (1979), Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu (Selim İlkin ile, 1982), 1929 Dünya Buhranı’nda Türkiye İktisadi Politika Arayışları (1983), Kent Planlaması Konuşmaları (1991), Türkiye ve Avrupa Topluluğu (2 cilt, Selim İlkin ile, 1993), Türkiye ve Avrupa Topluluğu I-II-III (1993), The Development of the İstanbul Metropolitan Area, Urban Administration and Planning (1994), Tarih Yazımı Üzerinde Düşünmek (1998), Tarih Bilinci ve Gençlik (1998), Tarih Bilinci ve Gençlik-Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması (1998), Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak (Selim İlkin ile, 2003).

KAYNAK: Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 16.7.1998 - 10.12.1998), Etienne Copeaux / Tarih Bilinci ve Gençlik (Cumhuriyet Kitap, 21.1.1999), Ders Kitapları Açmazında Bir Işık (Cumhuriyet Kitap, 15.2.2001), Sefa Kaplan / Yarım Kalan Aşklar (Hürriyet Keyif Eki, 20.7.2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör